Mathantverksdag i Hallands län, 6 oktober

Mathantverkets värde

Tema Mathantverkets värde

 - Nå fler konsumenter via direktförsäljning

Öströö fårfarm 6 oktober

Mathantverkets värde har förtydligats under pandemin. Mathantverksföretagarna  har inspirerats till att hitta nya vägar till försäljning som många gånger har varit mycket framgångsrika. Det handlar till exempel om REKO-ringar, tillitsbutiker och webbutiker. Vi har också sett annorlunda direktförsäljningskanaler som  gemensamma butiker och saluhallar samt andelsjordbruk med förädling. Denna  kunskap vill vi ta vara på, sprida och tillsammans med er mathantverkare diskutera hur direktförsäljningen kan utvecklas vidare.

VI FÖRDJUPAR oss och går in på andra rundan av turnén med mathantverksdagar under rubriken Mathantverk och direktförsäljning. Temat är en starkare relation mellan producent och konsument; det vi kallar relationsmat. Vi vill diskutera hur vi gemensamt på ett ännu mer slagkraftigt sätt kan använda  mathantverksbegreppet i marknadsföringen av produkterna. Ett verktyg i den marknadsföringen är vår certifiering Eldrimner certifierat mathantverk. Mathantverkets grundvärden är viktiga komponenter för att nå konsumenter.

VI VILL OCKSÅ diskutera begreppet resiliens – den långsiktiga förmågan hos ett system att hantera förändringar och fortsätta att utvecklas. Pandemin har visat tydligt hur resilient mathantverket är och det är också något att lyfta i marknadsföringen. Många små gårdar och mathantverkare utspridda över hela landet är en förutsättning för ett robust och uthålligt livsmedelssystem. Det här vill vi inkludera i mathantverksdefinitionen. Denna diskussion började redan under den förra turnén med Mathantverksdagar. Från Bergs skafferi i Örebro län fick vi  ett förslag på tilläggsformulering: I en sårbar omvärld bidrar mathantverket till stabilitet, trygghet, tillgänglighet och resiliens. Under den här turnén diskuterar vi vidare och när den är slutförd ska Eldrimner vara mogna att kalibrera definitionen för att säkerställa att den omfattar alla mathantverkets värden.

Eldrimners definition av mathantverk:

Mathantverk skapar unika produkter med rik smak, hög kvalitet och tydlig identitet. Dessa tillverkas av i huvudsak lokala råvaror som förädlas varsamt, i liten skala och ofta på den egna gården. Kännetecknet för mathantverk är att människans hand och kunnande är med i hela produktionskedjan. Detta ger hälsosamma produkter utan onödiga tillsatser, produkter som går att spåra till sitt ursprung. Mathantverket lyfter fram mat med tradition, vidareutvecklar metoderna och skapar innovativa produkter.

DAGENS PROGRAM

09:30 Kaffe och registrering. 

09:50 Presentation av deltagarna.

10:15 Vad är Mathantverk och nyheter från Eldrimner.

11:00 Björn Ylipää är adjunkt i Mat och måltidsvetenskap på Högskolan i Kristianstad, matkonstnär och författare. Björn är också ambassadör för Eldrimner. Här berättar Björn om mathanverkets värde för honom och hur man lyfter mathanverket genom storytelling. Vi får höra om hans idéer runt hur man kan använda mathantverks begreppet vid marknadsföring och försäljning. Han talar också om framtiden för mathanverket, vilka styrkor det har och vilka utmaningar vi står inför. 

12:00 Mathantverkslunch

13:00 Christiane Edberg medlem i Eldrimners styrgrupp, driver tillsammans med sin kompanjon ”Cum Pane Ekologisk Bakverkstad” med två bagerier i Göteborg. De säljer i stort sett hela sin produktion direkt till kund från butikerna i bagerierna. Christiane berättar om Cum Pane och hur hon ser på mathantverkets värde i ett större sammanhang. Hon talar också om hur verksamheten har anpassats under pandemin och vilka tankar det har väckt kring mathantverkets resiliens - möjligheten att hantera störningar och fortsätta att utvecklas. 

13:45 Österlenkryddor odlar själv alla sina kryddor ekologiskt. De torkar och paketerar dem hantverksmässigt på gården. Kryddorna är certifierade via Eldrimner. Cherztin Persåkre berättar här om varför de har valt att certifiera sina produkter och varför hon rekommenderar det till andra. Hon berättar också om hur de säljer sina kryddor direkt till kund och hur de använder certifieringen i sin försäljning och marknadsföring.

14:15 Film om direktförsäljning

14:30 Fika

14:45 Gruppdiskussioner. Mathantverkets värde, hur visar man på mathantverkets värde i marknadsföringen?

15:30 Redovisning av gruppdiskussioner.

16:00 Slut på dagen och utlämning av varor.

Välkommen till Mathantverksdagen!

 

Mathantverksdag

i

Halland

  •  Mathantverksdag
  •  6 oktober
  •   Öströö fårfarm
  •  500 kr (lunch och fika ingår)
  •  Anmälan senast 26 september
  •  Anmälan via extern länk

Kontaktpersoner

Ida Lundström

010 - 225 34 63
ida@eldrimner.com

 
Internetmedia Kommunikationsbyrå AB