Mathantverkets smakpotential

Smaker, samarbeten och mervärden.

Tema Mathantverkets smakpotential

En Mathantverksdag i smakens tecken där vi pratar om hur mathantverk kan användas tillsammans med varandra.

Smakprovning är ett sätt att sälja tjänster för mathantverkare och tjäna mer pengar på sina produkter. Det ger också marknadsföring och är en metod att berätta om mathantverkets kvalitéer.

Smakverkstad är en metod för att beskriva mathantverk och mathantverkets metoder och kan även användas till att bedöma kombinationer.

Hur kan vi använda smaken och sensoriken för att utveckla bättre produkter och för att tydligare beskriva mathantverket? Hur kan man jobba mer med samarbeten och kombinationer och hur kan man använda sitt mathantverk till att sälja tjänster? Mathantverksdagen riktar sig till mathantverkare och till dem som använder mathantverk.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB