Mathantverksdag i Kalmar län, 10 oktober

Smaker, samarbeten och mervärden.

Tema: Mathantverkets smakpotential

10 oktober, Gässhult Säteri, Figeholm. Norr om Oskarshamn

En Mathantverksdag i smakens tecken där vi pratar om hur mathantverk kan användas tillsammans med varandra.

Smakprovning är ett sätt att sälja tjänster för mathantverkare och tjäna mer pengar på sina produkter. Det ger också marknadsföring och är en metod att berätta om mathantverkets kvalitéer.

Smakverkstad är en metod för att beskriva mathantverk och mathantverkets metoder och kan även användas till att bedöma kombinationer.

Hur kan vi använda smaken och sensoriken för att utveckla bättre produkter och för att tydligare beskriva mathantverket? Hur kan man jobba mer med samarbeten och kombinationer och hur kan man använda sitt mathantverk till att sälja tjänster? Mathantverksdagen riktar sig till mathantverkare och till dem som använder mathantverk.

 

Kerstin Johansson, Sveriges Gårdsmejerister
Kerstin Johansson är en av Sveriges mest erfarna mejerister. Hon började sin mejeristkarriär genom småskalig ystning av den egna gårdens getmjölk. Idag ystar hon de välrenommerade hårdostarna på Almnäs Bruk utanför Hjo och är återkommande kurslärare på Eldrimners ystningskurser. Hon är sedan våren 2022 ordförande i branschorganisationen Sveriges Gårdsmejerister.


Sofia Ågren, branschansvarig mejeri, Eldrimner
Sofia arbetar på Eldrimner som branschansvarig för mejeri. I sitt arbete har hon nära kontakt med Sveriges hantverksmejerister. Hon arbetar för att bidra till utveckling av branschen och möta upp dess behov, främst i form av kunskap. Sofia har studerat vid Restauranghögskolan i Umeå och hon har bland annat jobbat med både försäljning och ystning av hantverksost i London och Stockholm.

 

PROGRAM

09.30 Kaffe och smörgås

10.00 Välkommen och presentation av deltagarna

10.30 Nyheter från Eldrimner

10.45 Hur kan man lägga upp provningar? Inspirationsföreläsning med Kerstin Johansson. Vi provar ett par ostar i kombination med dryck.

11.45 Mathantverkslunch – sopplunch och mathantverksprodukter.

13.00 Smaker och kombinationer som mervärde. Att uppleva och utveckla mathantverkets smakpotential. Hur kan vi kombinera smaker och produkter och bygga paket? Förslag på kombinationer. Med Sofia Ågren och Anna Berglund.

13.30 Smakverkstad med några olika mathantverksprodukter under ledning av Sofia Ågren och Anna Berglund

14.30 Gruppdiskussion - hur kan metoden användas och utvecklas hos mathantverkarna? Förslag på liknande aktiviteter. Hur kan mathantverkare samarbeta med sina produkter?

15.10 Avslutning Sammanfattning av dagen

15.30 Slut på dagen

 

Mathantverksdag

i Kalmar län

  •  Mathantverksdag
  •  10 oktober
  •  Gässhult Säteri, Figeholm.
  •  500 kr inkl moms, inkl lunch och fika
  •  Anmälan senast 25 september
  •  Anmälan via extern länk

Kontaktperson

Anna Berglund

010–225 33 07
anna@eldrimner.com

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB