Mathantverksdag i Sörmlands län, 23 mars

Smaker, samarbeten och mervärden.

Tema: Mathantverkets smakpotential

23 mars, Öster Malma

En Mathantverksdag i smakens tecken där vi pratar om mathantverkets smak, doft och utsende, samt om hur sensorik kan användas av mathantverkare.  

Smakprovning är ett sätt att sälja tjänster för mathantverkare och tjäna mer pengar på sina produkter. Det ger också marknadsföring och är en metod att berätta om mathantverkets kvalitéer.

Smakverkstad är en metod för att presentera och beskriva mathantverk.

Diskussioner. Hur kan vi använda smaken och sensoriken för att utveckla bättre produkter och för att tydligare beskriva mathantverket? Hur kan man jobba mer med samarbeten och kombinationer?
Mathantverksdagen riktar sig till mathantverkare och till dem som använder mathantverk.

Medverkande 
Kerstin Jürss är hantverksmejerist sedan 25 år. Hon började på Rösta Mejeri i Ås utanför Östersund. Där ystades både get- och komjölksostar. Kerstin och hennes man Claes byggde upp mejeriet och verksamheten som även omfattade att inspirera, ta emot studiebesök och hålla kurser i hantverksystning. År 2004 flyttade de till Sörmland och där driver de Jürss Mejeri. De köper in komjölk från ekologiska gårdar i närheten och ystar ca 20 olika sorters ostar. Även nuförtiden ges enstaka kurser i ystning i mejeriet.

Kerstin har under många år varit ordförande i branschorganisationen Sveriges Gårdsmejerister, men har avslutat det uppdraget. För ett par år sedan genomförde organisationen ett sensorikprojekt som syftade till att öka kunskapen om att beskriva ostarnas egenskaper. Från år 2022 är Kerstin ordförande i organisationen FACEnetwork, en branschorganisation för 19 europeiska länders hantverksmejerister.

Program

09.00 Fika och incheckning

09.30 Nytt och aktuellt från Eldrimner. Presentation.

10.00 Om att prova ostar, föredrag. Att lägga upp en provning.

10.30 Ostprovning med mejerist. Vi provar ett par ostar i kombination med dryck.

11.45 Mathantverkslunch – sopplunch och mathantverksprodukter.

13.00 Sensorik och smakombinationer
Vad är sensorik? Hur kan vi använda sensoriskt språk? Att uppleva och utveckla mathantverkets smakpotential.

13.45 Smakverkstad
Smakverkstad med några olika mathantverksprodukter. Presentation, provning, diskussion.

15.00 Kaffepaus med diskussion - hur kan metoder användas och utvecklas?

15.25 Avslutning - sammanfattning av dagen

16.00 Slut på dagen.

Mathantverksdag

i

Sörmlands län

  •  Mathantverksdag
  •  23 mars 
  •  Öster Malma, Nyköping, Sörmlands län
  •  500 kr inkl moms, inkl lunch och fika
  •  Anmälan senast 15 mars
  •  Anmälan via extern länk

Kontaktperson

Anna Berglund

010–225 33 07
anna@eldrimner.com

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB