Eldrimner

Nationellt resurscentrum för mathantverk

Eldrimner bildades 1995 i Jämtlands län och blev nationellt resurscentrum 2005. Vi förmedlar kunskap, ger stöd och inspiration till mathantverkare i hela Sverige och i Norden, i starten såväl som i utvecklingen av yrket. Eldrimner hjälper dig som är företagare genom rådgivning, seminarier, studieresor, utvecklingsarbete och erfarenhetsutbyte, allt för att mathantverket ska utvecklas. Hos oss är företagarna med och formar verksamheten.

Eldrimner har, via Länsstyrelsen i Jämtland, regeringens uppdrag att bedriva ett nationellt resurscentrum för mathantverk. Utifrån det uppdraget delar vi upp vårt arbete i basverksamhet och kurser och utbildningar. Eldrimners basfinansiering på 10 miljoner kronor per år används för att utveckla och bevara kunskapen om mathantverk. Eldrimner har även beviljats medel från EU:s landsbygdsprogram via Jordbruksverket för att göra mathantverket känt och för att erbjuda kompetensutveckling, kurser och utbildning inom mathantverk.

Eldrimner ingår som en enhet i Länsstyrelsen i Jämtlands län, men verkar över hela Sverige. Här kan du läsa mer om Eldrimners bakgrund

Namnet Eldrimner är lånat från den nordiska mytologin där Eldrimner var grytan som ständigt kokade i Valhall och som användes för att tillaga grisen Særimner i.

Vad är mathantverk?

Mathantverk skapar unika produkter med rik smak, hög kvalitet och tydlig identitet. Dessa tillverkas av i huvudsak av lokala råvaror som förädlas varsamt, i liten skala och ofta på den egna gården. 

Kännetecknet för mathantverk är att människans hand och kunnande är med i hela produktionskedjan. Detta ger produkter utan onödiga tillsatser, som går att spåra till sitt ursprung. 

Mathantverket lyfter fram mat med tradition, vidareutvecklar metoderna och skapar innovativa produkter.


Eldrimner, en del av Grönt Center: Grönt Center i Ås består idag av LRF Jämtland, Torsta AB, Eldrimner – Nationellt Resurscentrum för Mathantverk, Fröjas – Oasen i Ås samt Krokoms kommun som är fastighetsägare där vi alla har basen för vår verksamhet. Tillsammans har vi samlat stor kunskap på en och samma plats. Det drar vi nytta av och är grunden i vårt samarbete för att utveckla de gröna näringarna i länet och landet. Vi vill att fler ska se möjligheterna i de gröna näringarna när det gäller jobb, företagande och en hållbar framtid.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB