Översikt

Ny rapport visar att små företag är innovativa

Ny rapport visar att små företag är innovativa

| En ny rapport visar att merparten av de innovativa företagen i livsmedelskedjan är små företag.

Kalmar blir fokuslän 2022

Kalmar blir fokuslän 2022

| Syftar till att stärka mathantverket i den utvalda regionen.

Ny lag förbjuder otillbörliga handelsmetoder

Ny lag förbjuder otillbörliga handelsmetoder

| Lagen ska skydda leverantörer.

Ny remissrunda för ändrad riskklassning

| Remissvar ska lämnas till Livsmedelsverket senast 31 december.

Eldrimner inspirerar i norra Norge

| Norge önskar sig ett Eldrimner.

Slakt på härkomstgården diskuteras i Sörmland

Slakt på härkomstgården diskuteras i Sörmland

| Eldrimners Katrin Schiffer föreläser om slakt på härkomstgården.

Mathantverkarna bjöd på hög kvalitet i årets SM

Mathantverkarna bjöd på hög kvalitet i årets SM

| På onsdagskvällen presenterades resultatet av årets öppna SM i Mathantverk på Frösö Park Hotel i Jämtland där tävlingen i år hållits. Sammanlagt bedömdes över 500 produkter från 175 mathantverksföretag i 44 klasser av olika jurygrupper. – Det är världsklass på svenskt mathantverk, sa kocken Tareq Taylor, som i dagarna utsetts till ambassadör för Eldrimner och mathantverket.

Tareq och Bodil är Eldrimners nya ambassadörer

Tareq och Bodil är Eldrimners nya ambassadörer

| Utsågs på Särimner 2021.

Nu är årets FM avgjort

Nu är årets FM avgjort

| Åländska mathantverkare stärkte Åland som gastronomisk region.

Om resiliens och känslan i Eldrimners korridorer

Om resiliens och känslan i Eldrimners korridorer

| En av de mathantverkare som både funderat och agerat resilient är Adam Arnesson som driver Jannelunds Gård i Närke. Han är en av mathantverkarna i Eldrimners styrgrupp, i branschrådet för gårdsslakt och chark och har tidigare gått Eldrimners nystartarutbildning.
I senaste numret av Tidningen Mathantverk reflekterar Adam kring mathantverk och resiliens.

Olle har ordet

Olle har ordet

| Mathantverket fyller en viktig roll som kunskapsförmedlare och historieberättare. Genom vardagliga möten mellan mathantverkare och konsumenter kan samtalet kring hur vi vill att våra livsmedelsystem ska se ut i framtiden fortsätta och vi kan tillsammans hjälpas åt att ta oss ur den återvändsgränd vi hamnat i. Det skriver Eldrimners verksamhetschef Olle Karlsson i Tidningen Mathantverk nr 4, 2021.

Företag från hela landet tävlar i årets SM

Företag från hela landet tävlar i årets SM

| SM i Mathantverk avgörs i år på Frösö Park Hotel den 19-21 oktober. Sammanlagt tävlar 175 mathantverksföretag med över 500 produkter i 44 klasser.

Njut middag à la resiliens av Lena Flaten

Njut middag à la resiliens av Lena Flaten

| Kocken, inspiratören och Eldrimnerambassadören Lena Flaten komponerar och lagar middagen på Saerimner den 20 oktober.

Kålrotsakademin inventerar livsmedel

Kålrotsakademin inventerar livsmedel

| Hjälp till genom att rapportera från din lokala butik.

Arbetet med ny riskklassningsmodell fortsätter

Arbetet med ny riskklassningsmodell fortsätter

| Eldrimners synpunkter på Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell har i ett första led lett till ändringar som kan bli förbättringar för mathantverkare.

Skrädmjöl får skyddad geografisk beteckning

Skrädmjöl får skyddad geografisk beteckning

| Nu har Sverige ytterligare en produkt med skyddad geografisk EU-beteckning, efter att värmländskt skrädmjöl fått godkänt.

Ny publikation om måltidsturism

Ny publikation om måltidsturism

| Visit Sweden presenterar en ny måltidsturismpublikation som visar på det stora intresset för bland annat svenska bär, traditionella rätter och mathantverk. Spännande läsning för den som intresserar sig för mathantverksturism.

Ny klass i SM - Ostar som ska smälta

Ny klass i SM - Ostar som ska smälta

| I år kommer SM i Mathantverk att drypa, fräsa och osa lite extra: ny tävlingsklass är nämligen ostar som ska smältas! De här ostarna ska ha ystats specifikt för sina smältande egenskaper och dessutom ska de ha som vana att spela den absoluta huvudrollen.

Finland planerar för FM

Finland planerar för FM

| Tävlingen genomförs 7-9 oktober 2021 i Mariehamn, Åland.
Anmälan öppnar 1 juli.

Bodils och Eldrimners resa

Bodils och Eldrimners resa

| Innan Eldrimners mångåriga verksamhetschef och grundare, Bodil Cornell, går i pension i sommar berättar hon själv om sin väg till mathantverket, varför det varit så viktigt och hur den spännande resan mot det som i dag är Eldrimner varit.

Missnöje med ny slaktavgiftsmodell

Missnöje med ny slaktavgiftsmodell

| Eldrimner är en av 99 remissinstanser som fått möjlighet att svara på Livsmedelsverkets remiss om föreskrifter om avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet samt föreskrifter om ändringar i Livsmedelsverkets föreskrifter (2019:4) om besiktning före och efter slakt.

Ny satsning ger möjlighet att utveckla matföretag

Ny satsning ger möjlighet att utveckla matföretag

| Nu finns ett nytt projekt för livsmedelsföretagare som vill kompetensutvecklas, rekrytera eller öka sin lönsamhet. Projektet är kopplat till den svenska nationella livsmedelsstrategin och syftar till att ge matproducenter och mathantverkare i hela landet bättre förutsättningar för att producera mer mat.

Ett nytt Særimner växer fram

Ett nytt Særimner växer fram

| Den 19–21 oktober planerar Eldrimner att anordna Særimner och SM i Mathantverk på Frösö Park Hotel i Östersund. Förhoppningsvis har pandemin då släppt sitt grepp, men det kommer ändå att finnas möjlighet att delta digitalt på årets arrangemang.

Krångellistan betas av

Krångellistan betas av

| Under Særimner 2019 föddes idén om Eldrimners årliga krångellista.
Med hjälp av en årlig sådan lista ska Eldrimner arbeta för att förenkla de regelverk som är utarbetade för en storskalig produktion, men som blir byråkratiska svårigheter för mathantverkare.

Isabelle lever sin mathantverksdröm

Isabelle lever sin mathantverksdröm

| Den Eldrimnerutbildade mångsysslaren Isabelle Karlström är bland annat bonde, mathantverkare och podcastproducent. Butiken Smaklöken som hon är med och driver är en samlingsplats för mathantverket i 2021-års fokuslän Blekinge med produkter från över 70 olika producenter.

Eldrimner utvecklar konditorikompetensen

Eldrimner utvecklar  konditorikompetensen

| Eldrimner har beviljats medel från Jordbruksverkets landsbygdsprogram för att de kommande två åren genomföra ett samarbetsprojekt för kompetensutveckling inom konditori.

Vi söker nya mathantverkare till yh-utbildningen

Vi söker nya mathantverkare till yh-utbildningen

| Sök till höstens utbildningsstart senast 30 april.

Märk rätt med FLIS

Märk rätt med FLIS

| EU har lanserat nytt märkingsverktyg.

Eldrimners lokalvårdare dammsuger Sverige

Eldrimners lokalvårdare dammsuger Sverige

| På grund av pandemin har Leonora och Sandra fått andra arbetsuppgifter och uppdaterar appen mathantverk och mathantverk.se.

Særimner & SM i Mathantverk hålls i oktober

Særimner & SM i Mathantverk hålls i oktober

| Saerimner & SM i Mathantverk anordnas den 19-21 oktober.
Temat är Mathantverkets resiliens - den långsiktiga förmågan att hantera störningar och fortsätta utvecklas.
Plats för arrangemanget är Frösö Park Hotel i Östersund och delar av programmet ges även digitalt.

Blekinge blir fokuslän 2021

Blekinge blir fokuslän 2021

| Blekinge län är Eldrimners fokuslän under 2021. Det innebär att vi arbetar tillsammans med exempelvis organisationer, kommuner och Länsstyrelsen för att få fler att vilja bli mathantverkare eller fortbilda sig som mathantverkare.

Årets branschrådsträffar hölls digitalt

Årets branschrådsträffar hölls digitalt

| I början av varje år träffas de mathantverkare som sitter i Eldrimners sex olika branschråd för att diskutera aktuella frågor. Branschråd finns inom bageri och kvarn, gårdslakt och charkuteri, bär-, frukt- och grönsaksförädling, jästa drycker, fiskförädling och mejeri. Medlemmarna i branschråden är en mycket viktig länk mellan Eldrimner och landets mathantverk.

Olle blir Eldrimners nye chef

Olle blir Eldrimners nye chef

| Börjar sitt nya jobb i maj.

Yh-utbildningen i Coronans tid

Yh-utbildningen i Coronans tid

| På grund av den pågående pandemin togs färre studerande in till det här läsårets ettåriga yrkeshögskoleutbildning i mathantverk, men i slutet av augusti började 17 blivande mathantverkare utbildningen.

Ny turné med mathantverksdagar

Ny turné med mathantverksdagar

| När smittläget förbättras, förhoppningsvis under första kvartalet 2021, påbörjar Eldrimner en ny turné med Mathantverksdagar genom landet. Då kommer bland annat de nya erfarenheter som mathantverksföretagen fått under coronakrisen att diskuteras.

Jäst, mögel och bakterier fastnar på nya boksidor

Jäst, mögel och bakterier fastnar på nya boksidor

| Den senaste tiden har det kommit ut flera nya böcker som kan vara av intresse för mathantverkare som vill läsa om fermentering, grönsaker, växter och Frankenstein.

Nitton nya mathantverkare utbildade

Nitton nya mathantverkare utbildade

| 2020 års coronaanpassade utbildning avslutad.

Här är medaljörerna i SM i Mathantverk 2020

Här är medaljörerna i SM i Mathantverk 2020

| Listan på alla medaljörer i SM i Mathantverk 2020.

Universitet går ihop om Food City Design

| Ny ettårig utbildning startar våren 2021.

Stort intresse för digitala SM i Mathantverk

Stort intresse för digitala SM i Mathantverk

| SM i Mathantverk avgörs i år i Eldrimners lokaler i Ås och trots pandemin har intresset för att anmäla sina produkter varit stort.

Eldrimner lyfter de höjda livsmedelstaxorna

Eldrimner lyfter de höjda livsmedelstaxorna

| I kostnadsfritt webbinarium diskuteras konstruktiva lösningar.

Nya statliga pengar till Eldrimner

Nya statliga pengar till Eldrimner

| Budgetpropositionen för 2021 innehåller en satsning på 10 miljoner kronor per år till Eldrimner.

Ny verksamhetschef till Eldrimner

Ny verksamhetschef till Eldrimner

| Nu står det klart vem som kommer att efterträda Bodil Cornell när hon går i pension.

Undersökning om hur företag påverkats av pandemin

| Livsmedelsverket välkomnar företagare och branschorganisationer att bidra till EU-kommissionens enkät om effekterna av pandemin och hur företagen i livsmedelskedjan har påverkats.

De nya YH-studenterna är nu på plats

De nya YH-studenterna är nu på plats

| Bagare, charkuterister, mejerister och bär-, frukt- och grönsaksförädlare läser Eldrimners och Torstas ettåriga yrkeshögskoleutbildning.

Yrkeshögskole-studenterna får jobb

Yrkeshögskole-studenterna får jobb

| I höst är det dags för den sjätte årskullen mathantverkare att börja på Eldrimners och Torstas ettåriga kostnadsfria och studiemedelsberättigade yrkeshögskoleutbildning i mathantverk. Intresset är fortfarande stort och glädjande är att många av eleverna får jobb eller startar eget företag efter utbildningen.

Branschråden stärker mathantverket

Branschråden stärker mathantverket

| I början av varje år träffas de mathantverkare som sitter i Eldrimners sex olika branschråd för att diskutera aktuella frågor. Branschråd finns inom bageri och kvarn, gårdslakt och charkuteri, bär-, frukt- och grönsaksförädling, jästa drycker, fiskförädling och mejeri. Medlemmarna i branschråden är en mycket viktig länk mellan Eldrimner och landets mathantverk.

Digitalt SM i Mathantverk 2020

Digitalt SM i Mathantverk 2020

| I år genomförs SM i Mathantverk digitalt. Produkterna bedöms av juryn den 13-15 oktober i Eldrimners lokaler i Ås utanför Östersund, Jämtland. Den 16 oktober livesänds prisceremonin och bedömningswebinarier för tävlingsdeltagare. Nu kan du se listan över deltagande mathantverksföretag län för län.

Ambassadör tar sig an nytt uppdrag

Ambassadör tar sig an nytt uppdrag

| Blir chef i Danmark.

Utvärderingen av Eldrimner är klar

Utvärderingen av Eldrimner är klar

| Statskontoret har utvärderat Eldrimner.

Mathantverksdags-turnén inledd i Jämtland

Mathantverksdags-turnén inledd i Jämtland

| Årets tema är mathantverk och direktförsäljning

Mathantverksturnén om turism sammanställd

Mathantverksturnén om turism sammanställd

| Eldrimners praktikant Johanna Mårtensson från Turism- och Destinationsutvecklingsprogrammet på Mittuniversitetet i Östersund har sammanställt det som presenterades och diskuterades.

Samarbete ger internationell gastronomiutbildning

Samarbete ger internationell gastronomiutbildning

| Eldrimner är en av Mittuniversitetets partners.

Eldrimner upprättar årlig krångellista

Eldrimner upprättar årlig krångellista

| Löfte från verksamhetschef Bodil Cornell.

Ny turné med Mathantverksdagar

Ny turné med Mathantverksdagar

| Producent möter konsument genom direktförsäljning.

Kemikalieinspektionen kartlägger DBNPA

| Vilket behov finns av dessa produkter?

Eldrimner syns i Kina

Eldrimner syns i Kina

| FN-samarbete tog Eldrimner till Kina.

Livsmedelsstrategin diskuterades på Saerimner

Livsmedelsstrategin diskuterades på Saerimner

| Miljö- och jordbruksutskottets ordförande Kristina Yngwe, Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin, Eldrimners verksamhetschef Bodil Cornell, mathantverksföretagarna Anna Biärsjö från Hallongården och Karl-Åke Wallin, Vilda fisken, Stocka.

Gastronomiskt center kan bli verklighet 2020

Gastronomiskt center kan bli verklighet 2020

| Ami Hovstadius berättade om den förstudie som gjorts på Saerimner 2019.

Årets SM-medaljörer korade på Högbo Bruk

Årets SM-medaljörer korade på Högbo Bruk

| Medaljregn över Gävleborg med Västra Götaland som god tvåa.

Lena Flaten blir ny ambassadör för Eldrimner

Lena Flaten blir ny ambassadör för Eldrimner

| Utsågs på Saerimner 2019.

Mathantverkssverige samlas på Saerimner

Mathantverkssverige samlas på Saerimner

| Över 300 mathantverksintresserade har samlats på Högbo Bruk.

Fint pris till Eldrimners tidigare studerande

Fint pris till Eldrimners tidigare studerande

| Stina Dahlquist, som gått Eldrimners femveckorsutbildning för nya mathantverkare, har utsetts till Årets Vildhuss 2019.

Ny utbildning inspirerar kring måltidsturism

Ny utbildning inspirerar kring måltidsturism

| Den som vill lära sig mer om hur man kombinerar mat med turism kommer snart att ha möjlighet att vidareutbilda sig på distans. Inom ramen för Interreg-projektet Nordens Gröna Bälte tas en digital utbildning om måltidsturism fram.

Lena vann med mathantverkstaco

Lena vann med mathantverkstaco

| Den mathantverksfrälsta kocken Lena Flaten vann Slow Food-tävlingen "Food is Culture".

Rekordstort intresse för årets SM

Rekordstort intresse för årets SM

| Særimner och SM i Mathantverk hålls 15 - 17 oktober på Högbo Bruk

Startarna på plats

Startarna på plats

| Uppdaterade versionen av Starta eget mathantverksföretag är nu i gång

Nya mathantverkare på plats på Eldrimner

Nya mathantverkare på plats på Eldrimner

| Yrkeshögskolestudenterna har påbörjat sitt utbildningsår.

Mathantverkare intar Stockholms City

Mathantverkare intar Stockholms City

| Adriana och andra mathantverkare samarbetar med japanskt företag.

Ambassadör tar sig an London

Ambassadör tar sig an London

| Nu lämnar Eldrimners ambassadör, matentreprenören, kocken och mångsysslaren Fia Gulliksson Sverige.

Visst ses vi på SM och Saerimner?

Visst ses vi på SM och Saerimner?

| Sista anmälningsdag för dina produkter till SM och dig själv till Saerimner är den 14 september.

Anmälan till Saerimner och SM 2019 är nu öppen

Anmälan till Saerimner och SM 2019 är nu öppen

| Fram till 14 september går det anmäla sig till Saerimner och sina produkter till årets öppna SM i Mathantverk.

Årets YH-studerande lämnar Eldrimner

Årets YH-studerande lämnar Eldrimner

| Idag har årets yrkeshögskolestuderande på Eldrimner sin avslutningsmiddag. Nu väntar jobb och eget företagande för de nyblivna mathantverkarna.

Mathantverkare studerar försäljning i Frankrike

Mathantverkare studerar försäljning i Frankrike

| Under Eldrimners studieresa ska mathantverkare få inspiration och kunskap om alternativa försäljningsmetoder där producent och konsument är nära knutna till varandra.

Mathantverksturnén gör stopp i Småland

Mathantverksturnén gör stopp i Småland

| Kalmar län och Kronobergs län besöks i början av april.

Nu finns nya numret av Tidningen Mathantverk ute

Nu finns nya numret av Tidningen Mathantverk ute

| Läs om Svedjan Ost, sojabönor och om köttet, klimatet och mathantverket. Bland annat.

Mathantverksturnén har nått sydligaste Sverige

Mathantverksturnén har nått sydligaste Sverige

| Stärkt regional identitet och ökade inkomster när mathantverkare och besöksnäring samarbetar. Det är dagens tema.

Beställ Eldrimners mejerihandbok

Beställ Eldrimners mejerihandbok

| Eldrimner har under 2019 gett ut den första svenska handboken för hantverksmejerister.
Beställ ditt eget exemplar.

Eldrimner stöttar LRF:s nya bransch

Eldrimner stöttar LRF:s nya bransch

| Ny branschavdelning ska lyfta lokal livsmedelsproduktion.

Yh-utbildning för mathantverkare 2021/2022

Yh-utbildning för mathantverkare 2021/2022

| I augusti startar nästa upplaga av Eldrimners och Torstas ettåriga yrkeshögskoleutbildning inom mathantverk där bagare, mejerister, charkuterister och förädlare inom bär, frukt och grönsaker utbildas. Ansökan är öppen till 30 april.

SM i Mathantverk till Gävleborg 2019

SM i Mathantverk till Gävleborg 2019

| Særimner och Öppna Svenska mästerskapen i Mathantverk 2019 anordnas på Högbo Bruk den 15-17 oktober.

Visit Sweden utvecklar måltidsturismen

Visit Sweden utvecklar måltidsturismen

| Få mer kunskap om satsningen på Eldrimners Mathantverksdagar med tema turism.

Eldrimner inspirerade finskt mathantverk

Eldrimner inspirerade finskt mathantverk

| Nytt center bedriver nu utbildning utanför Åbo.

Slow Food vill locka mathantverkare

Slow Food vill locka mathantverkare

| Mathantverkare diskuterade hur Slow Foods utveckling i Sverige.

SLU studerade autoklaverat mathantverk

SLU studerade autoklaverat mathantverk

| Lågt intresse och status kan vara möjlighet.

Ny kull nystartare lämnar Eldrimner

Ny kull nystartare lämnar Eldrimner

| Till hösten startar en ny upplaga av utbildningen.

Webbinarium om producentbutiker hålls

Webbinarium om producentbutiker hålls

| Den 19 maj, mellan 10 och 12 arrangerar Eldrimner ett webbinarium om hur gemensamma producentbutiker fungerar. Under den digitala träffen hör du Slättåkra närprodcuerat och Burträsk Saluhall berätta om sina producentbutiker.

Unga mathantverkare på studieresa till Parma

Unga mathantverkare på studieresa till Parma

| Besök på utbildningscenter och hos mathantverkare.

Eldrimner ställer ut på årets Elmia

Eldrimner ställer ut på årets Elmia

| Mathantverkare visar bland annat upp korvtillverkning och ystning.

Eldrimneranknytning hos fyra Stella-nominerade

Eldrimneranknytning hos fyra Stella-nominerade

| Lotta Kristensson, Ulrika Brydling, Maria Söderström och My Feldt är alla nominerade till årets Stellagala.

Vinnarna i SM i Mathantverk 2018 korade i Malmö

Vinnarna i SM i Mathantverk 2018 korade i Malmö

| Över 450 produkter bedömdes av 19 olika jurygrupper.

SM-bedömningarna pågick hela onsdagen

SM-bedömningarna pågick hela onsdagen

| De 19 jurygrupperna bedömde de tävlande produkterna i SM.

Tips på studiebesök nära Malmö

Tips på studiebesök nära Malmö

| Passa på att besöka mathantverkare i Malmö-trakten i samband med SM.

Upplev det skånska mathantverket under SM

Upplev det skånska mathantverket under SM

| Delta i seminarier och gör studiebesök.

Rekordmånga klasser i årets SM

Rekordmånga klasser i årets SM

| Bland de nya klasserna finns vinäger och sydsvenska bröd.

Premiär för ny mathantverksturné

Premiär för ny mathantverksturné

| Temat för den nya turnén, som kommer pågå under 2018 och 2019, är mathantverk och turism.

Möt Eldrimner på Elmia Lantbruk

Möt Eldrimner på Elmia Lantbruk

| Mathantverkare inspirerar, ger rådgivning och kunskap

Regeringen vill se bättre kött i offentlig sektor

Regeringen vill se bättre kött i offentlig sektor

| Nya krav på upphandlande myndigheter

SVT uppmärksammar mathantverkare

SVT uppmärksammar mathantverkare

| Under hösten sänds en reportageserie om mathantverkare runt om i landet i SVT:s program Go'kväll.

Dags för SM-anmälan

Dags för SM-anmälan

| Anmäl dig till lägre kostnad senast 18 augusti.
Sista anmälningsdag är 15 september.

Lär sig svenska i mejeriet i unik satsning

Lär sig svenska i mejeriet i unik satsning

| Mathantverksföretaget Skärvångens bymejeri i norra Jämtland är en part i en satsning där de anställda får lära sig svenska på jobbet. Under sommarmånaderna kommer en lärare till byn en gång i veckan för att företagets anställda från Syrien och Eritrea ska få en chans att utbilda sig.

Gamla recept ska inspirera till ny mat

Gamla recept ska inspirera till ny mat

| Språk och folkminnens nya kunskapsbank lanserades i början av sommaren.

Otydlighet om ekologisk märkning ger böter

| Småföretagare bötfälls på grund av otydliga regler om ekologisk märkning

Tidig anmälan till SM lönar sig

Tidig anmälan till SM lönar sig

| Billigare avgift om du anmäler dina produkter före den 18 augusti.

Nu öppnar anmälan till SM

Nu öppnar anmälan till SM

| Sista anmälningsdag 15 september. Tidig anmälan lönar sig! Anmäl dina produkter före den 18 augusti och betala lägre anmälningsavgift.

Eldrimner inspirerar Stockholms läns landsting

Eldrimner inspirerar Stockholms läns landsting

| Landsbygds- och skärgårdsstrategi ska tas fram.

Kartboken finns nu i ny upplaga

Kartboken finns nu i ny upplaga

| En guide till 1600 mathantverkare i hela i landet.

Mathantverk på menyn

Mathantverk på menyn

| Turnéavslutning för mathantverksdagarna om råvaror, med efterfrågad kurs med kocken Lena Flaten.

Eldrimner deltar i Terra Madre Nordic

Eldrimner deltar i Terra Madre Nordic

| Vi ställer ut, föreläser och ordnar smakverkstäder under Slow Foods Terra Madre i Köpenhamn, 28 - 29 april.

Internationellt innehåll på Eldrimners och Torstas yrkeshögskoleutbildning

Internationellt innehåll på Eldrimners och Torstas yrkeshögskoleutbildning

| De studerande har gjort praktik på 19 olika företag i Norge, Danmark, Island, Finland, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Polen och USA.

Eldrimner erbjöd prova-på-dagar i Ås

Eldrimner erbjöd prova-på-dagar i Ås

| Deltagarna ystade ost, tillverkade korv, bakade surdegsbröd, gravade och la in fisk samt gjorde nektar och sorbet.

Forskaren Matti Leino blev årets agronom

Forskaren Matti Leino blev årets agronom

| Höll uppskattat seminarium på Særimner 2017.

Eldrimner deltar i workshop med fäbodbrukare

| Sensorik, smakbeskrivningar av kulturlandskapets produkter och affärsutveckling diskuteras.

Bucht besökte Bodil och Eldrimner

Bucht besökte Bodil och Eldrimner

| Eldrimner var ett av stoppen när landsbygdsminister Sven-Erik Bucht var på Jämtlandsturné.

SM i Mathantverk 2018 hålls i Skåne

SM i Mathantverk 2018 hålls i Skåne

| Hålls i Malmö 17 - 18 oktober 2018

Eldrimner ändrar rutiner för kursbetalning

| Kortbetalning eller betalning via Swish införs.

Bodil är näst viktigast i landsbygdssverige

Bodil är näst viktigast i landsbygdssverige

| Eldrimners verksamhetschef knep andraplatsen på Tidningen Lands lista.

Nya utmärkelser för app och kartbok

Nya utmärkelser för app och kartbok

| Både kartboken och appen vann i olika kategorier i svenska upplagan av Gourmand Awards.

Eldrimners vägvisare tävlar om fint pris

Eldrimners vägvisare tävlar om fint pris

| Gourmand International har valt ut vägvisaren till en av världens främsta.

Særimner-seminarium om positiva bakterier

| Under årets Særimner hölls ett seminarium om de bakterier som är verksamma och nödvändiga i hantverksmässiga förädlingsprocesser.

Eldrimner uppdaterar appen

Eldrimner uppdaterar appen

| Nu finns en ny app att ladda ner för att hitta mathantverkare i hela landet.

Vinnarna i SM i Mathantverk 2017 korade i Åre

Vinnarna i SM i Mathantverk 2017 korade i Åre

| På onsdagskvällens prisutdelning på Saerimner prisades mathantverkarna.

Fävikenkocken Magnus Nilsson ny ambassadör

Fävikenkocken Magnus Nilsson ny ambassadör

| Årets nya Eldrimnerambassadörer är Slow food-rörelsens grundare Carlo Petrini och Fävikenkocken Magnus Nilsson.

Carlo Petrini utsågs till ambassadör när Saerimner invigdes

Carlo Petrini utsågs till ambassadör när Saerimner invigdes

| Närmare 400 personer samlas till 2017 års mathantverksforum.

Svenska vinnare i FM i mathantverk

Svenska vinnare i FM i mathantverk

| Både Lokal Ekologiskt surdegsbröd och Brännland Cider tog medaljer i öppna FM i Mathantverk som avgjordes i Finland i helgen.

Jens Linder planerar utbildningshöst

Jens Linder planerar utbildningshöst

| Under hösten kommer Jens Linder vara kursledare i två av Eldrimners kurser; fiskförädling och mjölksyrning.

Öländska bönor representerar Sverige i Kina

Öländska bönor representerar Sverige i Kina

| På Slow Food-rörelsens kongress i Kina är öländska bruna bönor Sveriges bidrag till det som kallas The Ark of Taste; smakernas ark. Eldrimners verksamhetschef Bodil Cornell är också med på mässan, precis som Slow Food-rörelsens grundare Carlo Petrini.

Eldrimners verksamhetschef deltar i Slow Food-kongress

Eldrimners verksamhetschef deltar i Slow Food-kongress

| Den 29 september till 1 oktober deltar Bodil Cornell i den internationella Slow Food kongressen i Chengdu i Kina.

Mathantverk i fokus när Hushållningssällskapet firade 200 år

Mathantverk i fokus när Hushållningssällskapet firade 200 år

| Under mässan Åre Sustainability Summit firades att Hushållningssällskapet i Jämtland fyller 200 år. Middagen var en hyllning till mathantverket och de jämtländska råvarorna.

Eldrimner erbjuder individuell rådgivning under Særimner

Eldrimner erbjuder individuell rådgivning under Særimner

| Erbjudande om att träffa Eldrimners rådgivare under Saerimner.

Eldrimner ger ut handbok i biologi och kemi

Eldrimner ger ut handbok i biologi och kemi

| Den nya boken i Eldrimners serie handböcker vill visa att kemiska och biologiska företeelser alltid är närvarande i livsmedel.

Prisbelönt bagare blir ny mathantverksrepresentant i Gävleborg

Prisbelönt bagare blir ny mathantverksrepresentant i Gävleborg

| Eldrimners nya mathantverksrepresentant i Gävleborgs län är Anna Bergenudd som driver Järvsö gårdsbageri.

Världskänd matlegendar kommer till Særimner

Världskänd matlegendar kommer till Særimner

| Legendariske Carlo Petrini som grundade den världsomspännande Slow Food-rörelsen kommer till Særimner i Åre den 24 – 26 oktober.

Din vägvisare till Sveriges mathantverk

Din vägvisare till Sveriges mathantverk

| Upplevelsekartboken – nu är den här!
Detta är din vägvisare till Sveriges mathantverkare. Med upplevelsekartboken i din hand kan du resa genom hela landet och uppleva det unika mathantverket, från norr till söder.

Smaka på Stockholm

Smaka på Stockholm

| Träffa oss på Smaka på Stockholm i Kungsträdgården den 1-6 juni. Det är tredje året Eldrimner är med och i år har vi en egen stor monter där vi säljer och visar upp mathantverk. Välkommen till härliga dagar i Kungsan!

Gå nystartarutbildningen på Eldrimner

Gå nystartarutbildningen på Eldrimner

| En fem veckor lång grundutbildning för dig som som vill starta företag och hantverksmässigt producera och sälja ost, charkuterier, bröd, fiskprodukter, marmelad, grönsaksinläggningar med mera. Läs om Måns Johansson som gick Nystartarna för två år sedan och bland annat jobbar med produktutveckling inom charkuteri.

Bodil på listan över Sveriges matmäktigaste

Bodil på listan över Sveriges matmäktigaste

| Bodil återfinns på plats 40 på tidningen Restaurangvärldens lista över Sveriges matmäktigaste. Branschens egen lista över vilka som har mest att säga till om i Matsverige.

Beslut om bidrag till Eldrimner

Beslut om bidrag till Eldrimner

| Regeringen beslutade den 21 januari att ge Länsstyrelsen i Jämtland 10 miljoner kronor per år i bidrag för åren 2021 – 2023 för verksamheten vid Eldrimner, nationellt resurscenter för mathantverk med syfte att utveckla och bevara kunskap om mathantverk.

Informationsförordningen

Informationsförordningen

| Från och med 13 december 2016 blir det obligatoriskt med näringsdeklaration på alla livsmedelsförpackningar. Men det finns undantag kopplat till hur din försäljning ser ut. Läs mer om vad som gäller för dig som är mathantverkare.

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB