Kriterier

November 2023

Eldrimner påbörjar en utfasning av certifieringen, läs mer här

 

Eldrimners strävan är att verka för ett mathantverk utan tillsatser. Vissa tillsatser är dock tillåtna. Eldrimner vill med certifieringen sträva efter att mathantverkets råvaror ska komma från närområdet och att användningen av tillsatser ska fortsätta att minska. Eldrimner anser att tillverkningen ska anpassas efter produkterna och inte efter maskinerna.

Lokala råvaror

De huvudsakliga råvarorna rekommenderas vara lokala, men svensk råvara accepteras. Ekologiskt socker får vara utländskt men övrigt socker ska vara svenskt. Kryddor och andra smaksättare ska vara naturliga, inte innehålla tillsatser, men kan vara utländska. Upp till 10 procent utländsk råvara godkänns, dock får grundråvaran inte bestå av utländsk råvara. Utländskt salt och socker inkluderas ej i de 10 procenten. Mängden beräknas utifrån ingående råvarors vikt vid tillverkning. 

Mekanisering och bearbetning

Mathantverkare arbetar hantverksmässigt. Det innebär tillverkning där handen styr. Mekanisering av vissa delar av produktionen får förekomma i huvudsak för att undvika kroppsliga förslitningar. En mathantverkare använder inte datorer för att övervaka sin produktionskedja utan använder sin kunskap och erfarenhet i hantverksmässig tillverkning. Däremot kan mindre datorer sitta i rökskåp, ugnar eller dylikt, men den som styr och övervakar processen är mathantverkaren.

Tillsatser och aromer

Eldrimners grundläggande policy är att livsmedelstillsatser inte ska användas i mathantverk. Med tillsatser avses ämnen som finns i livsmedelsverkets E-nummerlista och alla syntetiskt framställda aromer. Tillsatta rökaromer, rökarompreparat, kondenserad och återskapad rök är ej tillåten. Röksmak ska komma från glödrök eller en friktionsrök.

För närvarande görs undantag för några tillsatser som kan vara svåra att klara sig utan eller är nödvändiga för produktens framställning eller egenskaper. Se respektive bransch för detaljer.

Förtydligande om lokal råvara, förädlingsgrad, mekanisering och bearbetning samt tillsatser för respektive bransch

BÄR-, FRUKT OCH GRÖNSAKSFÖRÄDLING

Tillsatserna pektin, agar och ättiksyra är tillåtna.

Honung och smaksatt honung ska ha ett tydligt ursprung och samtappning accepteras inte. Honungen får inte vara uppvärmd över 42 grader. Honungen kan vara slungad eller pressad. Honung, både pressning och slungning är tillåtet i certifieringen.

Olja och vinäger, även smaksatt, ska vara hantverksmässigt tillverkade.

GLASS OCH SORBET

Tillsatserna agar, pektin, karragenan, fruktkärnmjöl och guarkärnmjöl är tillåtna. Färdiga mixer accepteras inte.

JÄSTA DRYCKER

Vin, fruktvin och cider
I mousserande drycker ska all kolsyra komma från jäsningen. Svavel får användas.

Öl
Huvuddelen av malten ska vara svensk. Malten får ej vara enzymbehandlad. Humle ska vara av svenskt ursprung. Merparten av kolsyran ska komma från den naturliga jäsningen. 

MEJERI

För mejeriprodukter tillåts inte standardiserad mjölkråvara; med undantag för fetthalt. En automatiserad ystningsprocess tillåts inte.

KRAV-godkänt vax utan färgämnen är tillåtet, men plastic coating accepteras ej.

Olja som används i oljemarinerade mejeriprodukter ska vara svensk.

Genmodifierat ystningsenzym är inte tillåtet. 

 

FISKFÖRÄDLING

Nordisk råvara får användas, men företaget behöver då även förädla svenskfångad eller odlad fisk. Undantag för nordisk råvara gäller till och med 2024. 

En filéad fisk kan bli certifierad om hanteringen sker för hand och om fisken kommer från egen odling eller eget fiske.

GÅRDSSLAKT OCH CHARKUTERI

Charkuteri
Köttråvara och andra råvaror skall vara svenska och inte innehålla tillsatser. Exempelvis ska grädde som tillsätts vara svensk och inte innehålla karragenan, öl som tillsätts ska vara svensk. Ost som tillsätts i korv ska vara svensk och hantverksmässigt tillverkad.

Kryddor kan vara utländska, men ska bestå av naturliga ingredienser och vara utan tillsatser.

Spritdrycker som används till smaksättning ska vara utan tillsatser och aromer.

Leverantör av köttråvara ska anges i ansökan.

Till patéer och pastejer accepteras ansjovis där natriumbensoat är tillsatt, om det inte går att hitta utan tillsatsen.

Nitrit (E250)

Tillsatser ska undvikas. Eldrimners strävan är att fortsätta minska mängden nitrit i charkprodukter.

Nitrit  tillåts  ej  i  produktgrupperna:  färskkorv, lufttorkat kött, pastej/paté/leverkorv eller i blodprodukter.  

För  övriga  produktgrupper:  lufttorkad  korv,  värmebehandlat kött, värmebehandlad korv och sylta kan nitrit (E250) tillsättas, men då endast i reducerad mängd. Max tillsatt mängd, räknad som ren natriumnitrit, är 80 mg/kg råvara totalt. Gränsvärdet är max 50 mg/kg restnitrit, dvs högsta tillåtna mängdidenfärdigaprodukten.

Askorbinsyra eller askorbat får undantagsvis tillsättas men då endast i kombination med nitrit.

Styckdetaljer
Styckdetaljer kan bli certifierade om producenten har egna djur, slaktar och styckar dem själva. Även då slakten sker på ett mindre slakteri kan produkten bli certifierad om övriga villkor är uppfyllda. Dessutom skall följande skall vara uppfyllt:

  • Styckningen ska göras av producenten.
  • Producenten ska ange var slakten skett.
  • ​Ett mindre slakteri hanterar mindre än 200 ton per år.

BAGERI

De huvudsakliga råvarorna rekommenderas vara lokala, men svensk råvara
accepteras. Ekologiskt socker får vara utländskt men övrigt socker ska vara svenskt. Kryddor och andra smaksättare ska vara naturliga, inte innehålla tillsatser, men kan vara utländska. Upp till 10 % utländsk råvara godkänns, dock får grundråvaran inte bestå av utländsk råvara. 

Inga tillsatser är godkända i bröd. Kemiska jäsmedel (t ex bakpulver, bikarbonat, hjorthornssalt) tillåts i småkakor och mjuka kakor. Övriga ingredienser som mjöl, ägg och smör ska vara svenska.

Certifieringen godkänner även cerealieprodukter/spannmålsprodukter.
Det är då samma krav på råvaror och hantverksmässig tillverkning som i bröd.

Förtydligande för att kunna certifiera hantverksmjöl:
Hantverksmjöl innebär:

  • Att kunna mala efter kundens önskemål, till exempel grovmalet och finmalet.
  • En tydlig koppling mellan odlare, mjölnare och bagare med transparens i alla led.
  • Att kunna kompensera variationer i råvara och mjöl med hantverkskunnande, till exempel genom att blanda olika partier och sedan kommunicera resterande variationer direkt till kund istället för att ytterligare kompensera variationerna med tillsatser.

Dessa kriterier gäller till och med 2024-04-01.

Förändringar 2022-2024

  • För samtlilga produktkategorier gäller att tillsatta rökaromer, rökarompreparat, kondenserad och återskapad rök är ej tillåten. Röksmak ska komma från glödrök eller en friktionsrök.
     
  • För mejeriprodukter tillåts inte standardiserad mjölkråvara; med undantag för fetthalt. En automatiserad ystningsprocess tillåts inte.
Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB