En inblick i finsk fiskförädling

Arvid och Bengt-Åke, branschansvariga för fiskförädling på Eldrimner och "reseledare", rapporterar om en lärorik studieresa med ett späckat schema och besök hos yrkesfiskare som förädlar sin fångst, förädlare som köper in lokal fisk och nättillverkare, alla verksamma i området runt Vasa och Jakobstad.

En inblick i finsk fiskförädling

En fyra dagar lång studieresa med tema fiskförädling i Österbotten, Finland är precis till ända. Det har varit många spännande besök och vi har träffat många intressanta människor och alla företagare och deltagare som varit med på studieresan är föhoppningsvis fulla av inspiration och nya kunskaper.

Arvid och Bengt-Åke, branschansvariga för fiskförädling på Eldrimner och "reseledare", rapporterar om en lärorik studieresa med ett späckat schema och besök hos yrkesfiskare som förädlar sin fångst, förädlare som köper in lokal fisk och nättillverkare, alla verksamma i området runt Vasa och Jakobstad. I studieresan ingick även en praktisk minikurs hos Anita Storm i Jakobsstad för att lära sig mer om att ta tillvara på "skräpfisk" och tillaga intressanta nya rätter på bland annat nors, id, braxen, gädda och mört.

I Österbotten finns en stark tradition av fiske och fiskförädling och det har varit väldigt givande att se hur de arbetar där och det finns en hel del som vi kan ta med oss till Sverige.

Bastuflotte i Finland

Fisk, ribs.

Fiskrök i Finland

Fiskkurs i Finland
Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB