Examensarbete om mjölkgårdar med förädling

Under 2022 praktiserade SLU-studenten Lisa Valleräng på Eldrimner. Nu finns hennes examensuppsats inom agronomprogrammet landsbygdsutveckling tillgängligt att läsa: ”Bonderevolt eller överlevnadskreativitet - En studie om mjölkproducenters resa till egen förädling av gårdens mjölk.

Examensarbete om mjölkgårdar med förädling av egen mjölk

Under 2022 praktiserade SLU-studenten Lisa Valleräng på Eldrimner. Nu finns hennes examensuppsats inom agronomprogrammet landsbygdsutveckling tillgängligt att läsa: ”Bonderevolt eller överlevnadskreativitet - En studie om mjölkproducenters resa till egen förädling av gårdens mjölk”. I sitt arbete har Lisa undersökt svenska mjölkgårdar som förädlar sin mjölk utifrån perspektiven globala och lokala livsmedelssystem, berättande och relationsmat. Förutom intressanta reflektioner och slutsatser ger uppsatsen en levande och detaljerad inblick i fyra svenska mjölkgårdar som föräldrar sin mjölk. Dessutom avslutar Lisa sin uppsats med konkreta råd, ”Samlade tips för de som vill börja förädla gårdens mjölk”.

Länk: vallerang_l_20230221.pdf (slu.se)

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB