Nytt designprojekt för mathantverkare

Inom ramen för Eldrimners område Entreprenörsutveckling har ett samarbete inletts med Mittuniversitetets studenter på det treåriga programmet Grafisk design och kommunikation med inriktning förpackningsdesign.

Nytt designprojekt
för mathantverkare!

Inom ramen för Eldrimners område Entreprenörsutveckling har ett samarbete inletts med Mittuniversitetets studenter på det treåriga programmet Grafisk design och kommunikation - inriktning förpackningsdesign.

Nu i början av maj presenterar sju mathantverksföretag från Västernorrland och Jämtland sina företag och förpackningsbehov för studenterna på Mittuniversitetet  i Sundsvall och i juni redovisar studenterna sina förslag. Studenternas uppgift blir att föreslå förpackningslösningar och idéer för profilering. Designförslagen kommer senare att presenteras i en utställning på Saerimnermässan i Östersund 6–8 oktober.

– Att föra samman mathantverk och förpackningsdesign är otroligt spännande. Det blir intressant att följa projektet, säger Anna Berglund, ansvarig för entreprenörsutveckling på Eldrimner.

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB