Eldrimner Certifierat Mathantverk

November 2023

Eldrimner påbörjar en utfasning av certifieringen, läs mer här
 

Vårt kvalitetsmärke

Eldrimner Certifierat Mathantverk © är en certifiering som Eldrimner har tagit fram tillsammans med mathantverkare i Sverige. Det har länge varit fokus på billig mat och industriella produkter där pris har varit viktigare än smak och det unika. Inom mathantverket är målsättningen att skapa bra produkter där smak är en tydlig kvalitetsmätare.

När du köper en produkt märkt Eldrimner Certifierat Mathantverk © ska du förvänta dig en rik smak. Råvaran förädlas varsamt till ett mathantverk genom en människas hand. Det bygger på djup praktisk och teoretisk kunskap om livsmedlens unika egenskaper, mikrobiologiska processer och traditionella metoder.

Eldrimner Certifierat Mathantverk © är öppet för alla som uppfyller Eldrimners allmänna villkor för certifierat mathantverk och som följer gällande kriterier.

Höga krav

Råvarorna i ett Eldrimner Certifierat Mathantverk © produkt är helt naturliga. Oavsett om det gäller kött, bär, frukt, grönsaker, fisk, spannmål eller mjölk, ställs höga krav på lokalt ursprung och naturliga ingredienser.

Begreppet mathantverk har blivit allt vanligare i marknadsföringen av olika livsmedel. Certifieringen är viktig för att säkerställa kvaliteten på mathantverket. Produkter märkta Eldrimner Certifierat Mathantverk © har förädlats enligt högt ställda krav och som konsument ska du vara säker på att du får en kvalitetsprodukt.

Hållbar mat

Den varsamma förädlingen som ligger till grund för produkterna märkta med Eldrimner Certifierat Mathantverk ©, förutsätter att en människa övervakar varje del i processen. Det bidrar till fler jobb, inte minst på landsbygden.

Mathantverket hjälper även till att hålla landskapen öppna och att bevara svensk mattradition. Kravet på lokala svenska råvaror, ofta från den egna gården, gör mathantverket både miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart.

Frågor

Om du har frågor om Eldrimner Certifierat Mathantverk, kontakta Aleksandra Ahlgren på Eldrimner, aleksandra@eldrimner.com

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB