Eldrimner på Åre Sustainability Summit

Åre Sustainability Summit är en öppen sammankomst där näringsliv, allmänhet, offentligt verksamma, akademi och beslutsfattare möts för föreläsningar och samtal kring hållbarhetsfrågor i en bredd av ämnen. Från Eldrimner medverkar Christina Hedin. Christina pratar om mathantverk och hållbarhet.

Eldrimner på
Åre Sustainability Summit 2015

Åre Sustainability Summit på Holiday Club i Åre, 6-7 november, är en öppen sammankomst där näringsliv, allmänhet, offentligt verksamma, akademi och beslutsfattare möts för föreläsningar och samtal kring hållbarhetsfrågor i en bredd av ämnen.

Från Eldrimner medverkar Christina Hedin, lördag 7 november,10.20–11.00. Christina pratar om mathantverk och hållbarhet under rubriken Vi har inte längre råd med billig mat.

Intresset för mat har vuxit mycket på senare år. Det har gjort att allt fler fokuserar på bra, god och närproducerad mat, istället för billig mat. Men vad är hållbar mat? Är det ekologisk mat? Eller kanske närproducerat kött? Vegetarisk mat?

Bönderna i Sverige är i en kris som är värre än någonsin, samtidigt som PROs Matkasse jagar billigaste maten. Det svenska folket har aldrig lagt så lite av sin disponibla inkomst på mat som nu.

Samtidigt blir mathantverk och ekologisk mat allt mer populärt. Kan det intresset utgöra en del av lösningen eller är det redan för sent att rädda de svenska bönderna?

Hela programmet för Åre Sustainability Summit och besöksinformation hittar du här: www.aresustainabilitysummit.se

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB