Länsstyrelsen får femårigt uppdrag

Länsstyrelsen i Jämtlands län får uppdraget att under perioden 2016–2020 driva ett nationellt resurscentrum för mathantverk. Eldrimners framtid är därmed säkrad. Regeringen ser vikten av nationell samordning för att bevara och utveckla kunskapen om mathantverk. Ett resurscentrum för mathantverk har betydelse för såväl tillväxten och utvecklingen på landsbygden.

Länsstyrelsen får femårigt uppdrag att driva nationellt resurscentrum för mathantverk

Länsstyrelsen i Jämtlands län får uppdraget att under perioden 2016–2020 driva ett nationellt resurscentrum för mathantverk. Eldrimners framtid är därmed säkrad.

Regeringen ser vikten av nationell samordning för att bevara och utveckla kunskapen om mathantverk. Ett resurscentrum för mathantverk har betydelse för såväl tillväxten och utvecklingen på landsbygden.

– Vi ser det som oerhört glädjande att finansieringen för Eldrimner är klar för en längre period. För Eldrimner betyder det att vi kan fortsätta att utveckla mathantverk i hela landet och fortsätta vårt långsiktiga arbete med utbildning av mathantverkare, rådgivning, information och erfarenhetsutbyte, säger Bodil Cornell, verksamhetschef på Eldrimner.

Finansieringen för perioden kommer dels från regeringen dels via Jordbruksverkets landsbygdsprogram.

– Nytt för denna period är bland annat att vi ska bli ännu bättre på att vara mer synliga i alla län så att vi ännu tydligare blir en resurs för hela Sverige, säger Bodil Cornell.

Eldrimner har varit ett nationellt resurscentrum för mathantverk sedan 2005 och har idag 23 anställda.

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB