Seminarium på Livsmedelsverket

Eldrimner är på ett seminarium på Livsmedelsverket om bakterier i opastöriserad mjölk - förekomst och konsekvenser.

Seminarium på Livsmedelsverket
om opastöriserad mjölk

Eldrimner är på ett seminarium på Livsmedelsverket om bakterier i opastöriserad mjölk - förekomst och konsekvenser.

Bodil Cornell, Sofia Ågren och Kristina Åkermo är på Livmsedelsverket 24 maj, 13.00–16.00 i Movitz hörna.

Livsmedelsverket har under 2015 kartlagt förekomsten av sjukdomsframkallande bakterier i opastöriserad mjölk från nötboskapsgårdar från tre områden i södra Sverige. De bakterier som har undersökts är Salmonella, Listeria monocytogenes, termotoleranta Campylobacter och shigatoxinproducerande Escherichia coli (STEC).

Nu vill Livsmedelsverket presentera resultaten från kartläggningen samt ta tillfället i akt att ha en dialog gällande problematiken med opastöriserad mjölk.

På programmet står bland annat:

Opastöriserad mjölk - utbrott och hanteringsåtgärder, Mats Lindblad

Studier i övervakning och riskfaktorer för introduktion och spridning av VTEC i svenska nötbesättningar, Stefan Widengren, SVA

Kartläggning av sjukdomsframkallande bakterier i opastöriserad mjölk, Karin Nyberg och Catarina Flink

 

 

 

 

 

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB