Debatt: Tillåt slakt på gården

Adam Arnesson, lammbonde och medlem i Eldrimners branschråd för gårdsslakt och charkuteri har skrivit en debattartikel om slakt på gården i tidningen LAND, 30 april 2016.

Debatt: Tillåt slakt på gården

Adam Arnesson, lammbonde och medlem i Eldrimners branschråd för gårdsslakt och charkuteri har skrivit en debattartikel om slakt på gården. Artikeln publicerades i LAND den 30 april 2016.

Läs artiklen här Tillåt slakt på gården

En EU-förordning om hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (EG nr 853/2004) säger att endast levande djur får tas in i ett slakteri vilket hindrar den stressfria slakten i Sverige och begränsar möjligheterna för de företag som vill skapa en mer etisk slaktmetod. I Tyskland är metoden tillåten. Finland har nyligen anmält tre förordningsförslag till EU-kommissionen som följer Tysklands väg. Frågan om stressfri slakt diskuteras även i Danmark och Norge.

Katrin Schiffer (agronomie doktor) och branschansvarig för gårdsslakt och charkuteri på Eldrimner, har doktorerat på gårdsslakt av nötkreatur via kulgevärsmetoden. Forskningen har visat att metoden leder till maximal djurvälfärd vid slakt samt förbättrad köttkvalitet.

Boken om stressfri slakt On-farm slaughter of cattle via gunshot method, av Katrin Schiffer går att beställa  här utan fraktkostnad. http://www.shaker.de/de/content/catalogue/index.asp?lang=de&ID=8&ISBN=978-3-8440-3951-1

 

 

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB