Livsmedelsverket besöker Eldrimner

Eldrimner tar emot 27 personer från Råd- och beredskapsavdelningen på Livsmedelsverket för ett studiebesök. Bodil informerar om Eldrimner och det blir en rundvandring i förädlingslokalerna.

Livsmedelsverket besöker Eldrimner

Eldrimner tar emot 27 personer från Råd- och beredskapsavdelningen på Livsmedelsverket för ett studiebesök. Bodil informerar om Eldrimner och det blir en rundvandring i förädlingslokalerna. Besöket avslutas med en lunch i Eldrimners matsal.

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB