Ökad finansiering till Eldrimner

Regeringen föreslår i samband med budgetpropositionen för 2017 att Eldrimner tilldelas 10 miljoner kronor per år under uppdragsperioden 2016-2020. Ett förslag som möjliggör för Eldrimner att fortsätta arbetet med att stärka mathantverkets position i Sverige.

Ökad finansiering till Eldrimner

Regeringen föreslår i samband med budgetpropositionen för 2017 att Eldrimner tilldelas 10 miljoner kronor per år under uppdragsperioden 2016-2020. Ett förslag som möjliggör för Eldrimner att fortsätta arbetet med att stärka mathantverkets position i Sverige.

– Vi är mycket glada över detta besked. Det visar att man från regeringens sida förstår vikten av vårt arbete och av att utveckla näringen långsiktigt. Nu upplever vi att Eldrimner har blivit det permanenta nationella centrum vi hela tiden strävat efter att bli, säger Bodil Cornell som är verksamhetschef på Eldrimner.

Kärnan i Eldrimners verksamhet är utbildning av mathantverkare samt stöd och rådgivning till mathantverksföretag i hela landet. Det nationella resurscentrumet i Ås utanför Östersund fungerar som en resurs för mathantverkare såväl i starten som i utvecklingen av företagen.

– Vi kommer nu också att kunna genomföra ännu flera aktiviteter för att göra mathantverket känt och efterfrågat, säger Bodil Cornell, verksamhetschef på Eldrimner.

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2017 att Eldrimner det nationella resurscentrumet för mathantverk, vid länsstyrelsen i Jämtland, årligen får 10 miljoner kronor fram till 2020.

Läs mer om höstbudgeten här: Statens budget

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB