Träffa oss på Elmia Lantbruk

Eldrimner med erfarna mathantverkare finns på plats på mässan Elmia Lantbruk19–21 oktober. Där finns möjlighet att diskutera och få rådgivning samt besöka Eldrimners inspirationsseminarier.

Träffa oss på Elmia Lantbruk

Eldrimner med erfarna mathantverkare finns på plats på mässan Elmia Lantbruk 19–21 oktober. Där finns möjlighet att diskutera mathantverk med oss och få rådgivning samt besöka Eldrimners inspirationsseminarier.

Passa på att få tips, råd och inspiration i Eldrimners monter under Elmia Lantbruk i Jönköping. Varmt  välkommen till vår monter och till mathantverkare som berättar om sina företag och sin produktion. De delar med sig av hur man kommer igång med mathantverksföretag och svarar på frågor kring produktion och mathantverk.

På Elmia Lantbruk finns möjlighet att få personlig rådgivning inom branscherna mejeri, gårdsslakt och charkuteri, bageri samt bär-, frukt- och grönsaksförädling. De två sistnämnda branscherna har vi inte haft rådgivning i tidigare på Elmia, men vi ser ett ökat intresse även för dessa på lantbruksmässan.

Rådgivningen vänder sig till såväl mathantverksföretagare som den som står i begrepp att starta.

Eldrimner erbjuder också ett seminarium varje dag där du kan lyssna till mathantverkare och inspireras. Du får veta mer om mathantverkarens vardag, hur råvaror kan förädlas till ett högre försäljningsvärde samt provsmaka deras produkter. Du har också möjlighet att ställa frågor. Seminariet går varje dag, kl. 14.00–15.00 i Kongresshuset, rum K19.

Eldrimner deltar också i ELMIA LANTBRUK FRAMTIDSFORUM, 18–19 oktober. Framtidsforumet är en konferens där branschens företrädare, opinionsbildare och politiker möter lantbrukaren för att fördjupa diskussionen och kunskapen kring lantbrukets framtidsfrågor.

Eldrimner deltar med seminariet: Gårdsslakt av nötkreatur med kulgevärsmetod, föreläsare är Katrin Schiffer, Eldrimner. Katrin har doktorerat i ämnet och berättar om sitt forskningsprojekt och hur denna stressfria slaktmetod kan användas i praktiken (hittills endast tillåtet i Tyskland och Schweiz).

I det andra seminariet, Gårdsproducerad dryckesmjölk – ett reellt alternativ, berättar Daniel Lärkert från Rasten Lantbruk i Jämtland, om sitt företag, erfarenheter och möjligheter.

Vi ses på Elmia!

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB