Informationsförordningen

Från och med 13 december 2016 blir det obligatoriskt med näringsdeklaration på alla livsmedelsförpackningar. Men det finns undantag kopplat till hur din försäljning ser ut. Läs mer om vad som gäller för dig som är mathantverkare.

Informationsförordningen
- märkning av livsmedel

Från och med 13 december 2016 blir det obligatoriskt med näringsdeklaration på alla livsmedelsförpackningar. Men det finns undantag kopplat till hur din försäljning ser ut. Läs mer om vad som gäller för dig som är mathantverkare.

Märkning av förpackade produkter regleras av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, den så kallade informationsförordningen. Syftet med informationsförordningen är att konsumenterna ska kunna göra medvetna och säkra val.

Den nya informationsförordningen (EU nr. 1169/2011) som kom i december 2014 innebar en sammanslagning av två EU- direktiv: direktiven om märkning och om näringsdeklarationen och anger hur livsmedel ska märkas. Det som är viktigt att tänka på är att det från och med 13 december 2016 blir obligatoriskt med näringsdeklaration för livsmedelsförpackningar.

I korta drag: en näringsdeklaration är obligatorisk om produkterna säljs till grossist eller till en detaljhandel utanför det egna länet eller till angränsande län. Du behöver INTE ha näringsdeklaration ifall du endast säljer produkterna:

- i egen butik eller på marknad direkt till konsument.

- till lokal detaljhandel som säljer direkt till konsument.

- från egen webbutik direkt till konsument.

Ett första steg till mer kunskap om informationsförordningen är att läsa om märkning av förpackade respektive oförpackade livsmedel på slv.se.

Läs gärna mer här på eldrimner.com om vad som gäller för dig som är mathantverkare och ta del av flera länktips med mer information om märkning av livsmedel: Informationsförordningen

 

 

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB