Beslut om bidrag till Eldrimner

Regeringen beslutade den 21 januari att ge Länsstyrelsen i Jämtland 10 miljoner kronor per år i bidrag för åren 2021 – 2023 för verksamheten vid Eldrimner, nationellt resurscenter för mathantverk med syfte att utveckla och bevara kunskap om mathantverk.

Regeringen ger uppdrag till Länsstyrelsen Jämtland att driva ett nationellt centrum för mathantverk och småskalig livsmedelsproduktion

Uppdraget ges i syfte att utveckla och bevara kunskapen inom mathantverk samt att främja småskaligt livsmedelsföretagande och småskalig livsmedelsproduktion. För att driva det nationella centrumet för mathantverk, Eldrimner, tillförs 10 miljoner kronor per år under perioden 2021-2023 till länsstyrelsen i Jämtland.

– Det känns jättebra. Vi visste naturligtvis att det var på gång, men det känns väldigt bra att det har tagits ett beslut nu, säger Bodil Cornell. Det är en basfinansiering. Vi måste finansiera andra delar av vår verksamhet på annat sätt, men det är väldigt bra att ändå ha den basen, säger hon.

Pressmeddelande från regeringskansliet

 

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB