Beslut om bidrag till Eldrimner

Regeringen beslutade den 14 december att ge länsstyrelsen i Jämtland 10 000 000 kronor per år i bidrag för åren 2016 – 2019 för verksamheten vid Eldrimner, ett nationellt resurscenter för mathantverk med syfte att utveckla och bevara kunskap om mathantverk.

Regeringsbeslut om bidrag till nationellt centrum för mathantverk

Regeringen beslutade den 14 december att ge länsstyrelsen i Jämtland 10 miljoner kronor per år i bidrag för åren 2016 – 2019 för verksamheten vid Eldrimner, ett nationellt resurscenter för mathantverk med syfte att utveckla och bevara kunskap om mathantverk.

Länsstyrelsen ska genom Eldrimner samla in generell kunskap kring mathantverk och bidra till metodutveckling inom området samt möjliggöra ett aktivt utbyte av kunskap och erfarenheter med berörda parter i hela Sverige.

- En nationell samordning för att bevara och utveckla kunskap om mathantverk krävs för att stärka svensk matkultur och livsmedelsproduktion och -förädling. Verksamheten vid Eldrimner kommer att ha betydelse för såväl tillväxten och utvecklingen på landsbygden, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

 

Pressmeddelande från regeringskansliet

SVT Jämtland Lokalt Eldrimner får 10 miljoner

Mer information om Eldrimners finansiering

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB