Vad händer på ambassadörsträffen

Det har blivit dags igen att samla alla Eldrimners entusiastiska och kreativa ambassadörer för ett möte på Bro Park Krog, 6 februari. Denna gång fokuserar vi på en dialog med ambassadörerna runt allt spännande som Eldrimner står inför.

Vad händer på ambassadörsträffen

Det har blivit dags igen att samla alla Eldrimners entusiastiska och kreativa ambassadörer för ett möte på Bro Park Krog, 6 februari.

Denna gång fokuserar vi på en dialog med ambassadörerna runt allt spännande som Eldrimner står inför. Från Eldrimner deltar Bodil Cornell, Christina Hedin och Eldrimners styrgrupp.

Från årsskiftet 2016 har Eldrimner ett femårigt uppdrag från regeringen med medföljande finansiering. Vi driver också två treåriga EU-projekt som sträcker sig från andra halvåret 2015 till och med första halvåret 2018. Vårt kursutbud är brett och vi har en stor efterfrågan på de allra flesta av våra kurser. Vi upplever att vi har en breddad målgrupp som har behov av vårt utbud.

Våra utmaningar är bland annat att få en bättre beläggning på våra kurser inom fiskförädling och att hitta en fiskexpert, att åter få en finansiering för vår ettåriga Yh-utbildning, att utveckla vår certifiering på rätt sätt, att uppdatera vår digitala vägvisare till Sveriges mathantverk, att utveckla vår medverkan på Smaka på Stockholm samt att genomföra ett ”Smaklust” 2018.

Eldrimner började redan 2007 sitt arbete med att utse ambassadörer för mathantverket och först ut var Carl Jan Granquist och Ana Martinez. Sedan har gruppen växt med två nya ambassadörer vartannat år.

– Eldrimners ambassadörer  brukar ha mycket bra idéer och många tips till Eldrimner, vilket jag tycker är spännande, säger Christina Hedin samordnare för ambassadörsträffen.

På dagordningen finns även en "ostpunkt", ambassadörerna ska nämligen få öppna ”Ambassadörsosten” som  legat på lager i ett år, sedan förra träffen på Eldrimner, 2016.

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB