Bodil Cornell till Ekologiska Lantbrukarna stämma

Bodil Cornell deltar i Ekololgiska Lantbrukarnas stämmodagar 2017 och kommer att berätta om Eldrimners verksamhet, utveckling och det ökande intresset för mathantverk den 1 mars.

Bodil Cornell till Ekologiska Lantbrukarnas stämmodagar 2017

Ekologiska Lantbrukarnas stämmodagar 2017 pågår 28 februari till 2 mars på Söråkers Herrgård mellan Timrå och Sundsvall. Bodil Cornell är inbjuden som föreläsare den 1 mars.

Medelpad-Ångermanland är årets stämmovärdar för Ekologiska Lantbrukarna. Programmet är starkt präglat av norrländsk entreprenörsanda och innovation och innehåller både företagsbesök hos lantbrukare, mathantverkare och en temadag med föreläsningar.

På onsdag 1 mars är Bodil Cornell en av talarna  och berättar om Eldrimners verksamhet och om mathantverk. Tid 10.30–11.30.

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB