Regionalt arbete

Eldrimner arbetar för att stärka och synliggöra mathantverket i hela landet.

Idag bedrivs det regionala arbetet bland annat genom mathantverksdagar, inspirationsdagar och kursverksamhet. Ett arbete som Eldrimner vill förstärka ytterligare genom en eller flera lokala mathantverkare i varje län som är väl förtrogna med sin region och som kan hjälpa till att sprida kunskap om Eldrimner och mathantverk på mässor, matträffar, marknadet eller i andra forum och sammanhang där både etablerade mathantverkare och blivande mathantverkare träffas.

Syftet är att få fler att känna till Eldrimner och mathantverk och att rollen som nationellt resurscentrum förstärks. Ytterligare en ambition är att få in idéer och synpunkter från regionerna samt skapa möjligheter till samarbeten med regionala projekt och organisationer i de olika länen.

Hör gärna av dig till oss om du har idéer på regionala samarbeten.

Kontakt: 
Anna Berglund, anna@eldrimner.com010-225 33 07

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB