Fakturering

Fakturainformation för leverantörer

Information om fakturering till Eldrimner

Den 14 juni 2018 beslutade riksdagen om en ny lag som ställer krav på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura) från och med den 1 april 2019. Det betyder att alla leverantörer måste skicka e-fakturor till sina kunder inom stat, kommun och landsting.

Att skicka faktura till Länsstyrelsen i Jämtlands län:

Länsstyrelsen i Jämtland använder Statens servicecenters e-handelstjänst Visma Proceedo med systemleverantör Visma Commerce.

Din faktura kan skickas till oss på följande sätt:

1. Elektroniska fakturor via PEPPOL

Mer information om fakturering via PEPPOL hittar du här:

 https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/om-lansstyrelsen/kontakta-oss.html

2. Visma Proceedo leverantörsportal

Du kan kostnadsfritt ansluta dig till Vismas leverantörsportal för att skicka e-faktura till oss på ett enkelt sätt. Denna lösning passar främst minder leverantörer som skickar få fakturor. Kontakta ekonomi.jamtland@lansstyrelsen.se så skickar vi er en inbjudan till leverantörsportalen (Visma Supplier Center) och instruktion om hur du går till väga.

Fakturan ska innehålla:

 • Företagets namn, adress och telefonnummer
 • Momsregistreringsnummer
 • Beskrivning av varan eller tjänsten som vi har köpt. Datum för leverans och/eller datum när tjänsten utfördes, vilken aktivitet/ändamål det gäller.
 • Belopp som vi skall betala samt moms. Ange summan tydligt med aktuella momssatser specificerade.
 • Bankgiro- och/eller Plusgironummer
 • Beställarreferens (namn) hos Eldrimner
 • VAT-nummer/momsregistreringsnummer Länsstyrelsen Jämtlands län: SE202100245201
 • Länsstyrelsen tillämpar 30 dagars betalningsvillkor
 • Fakturerings- eller expeditionsavgifter etc. godkänns inte

Utlägg

 • På utlägg för resor m.m. skall belopp exklusive moms framgå. Moms läggs därefter på det totala fakturabeloppet.
 • Vid resor ersätts utlägg enligt överenskommelse med beställaren. Milersättning är 27,50 kr/mil.

Vänligen fakturera löpande i samband med avslutad aktivitet/beställning. Då Eldrimner bedriver projektfinansierad verksamhet är det av största vikt att fakturan kommer inom beviljad projektperiod.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB