Bodil Cornell årets agronom

Bodil Cornell verksamhetsledare för Eldrimner har av Agronomförbundet tilldelats utmärkelsen “Årets Agronom 2017”. Agronomförbundet delar årligen ut agronompriset ”Årets Agronom” till en person som är "en god ambassadör för agronomkåren". Mottagaren kan verka på det regionala, nationella eller internationella planet.

Bodil Cornell

Grattis Bodil - årets agronom 2017

Bodil Cornell verksamhetsledare för Eldrimner har av Agronomförbundet tilldelats utmärkelsen “Årets Agronom 2017”.

Agronomförbundet delar årligen ut agronompriset ”Årets Agronom” till en person som är "en god ambassadör för agronomkåren". Mottagaren kan verka på det regionala, nationella eller internationella planet. Bodil Cornell är husdjursagronom i grunden och inskriven 1971 på agronomutbildningen på Ultuna i Uppsala.

Bodil Cornell utsågs till årets agronom 2017 med motiveringen:

”I ett land där livsmedelsproduktionen under lång tid präglats av ökande volymkrav och storleksrationaliseringar har hon med stor passion visat att det även finns andra vägar. Hon har gett stolthet åt mathantverkare som både bevarar det traditionsbundna och som skapar nya innovativa livsmedelsprodukter. Tack vare henne har vi bland annat ett årligt återkommande SM i mathantverk, utbildning av ca 500 personer per år och en omfattande rådgivningsverksamhet till småföretagare. Bodil Cornell, initiativtagare och verksamhetsledare för Eldrimner - Nationellt resurscentrum för mathantverk, tilldelas titeln Årets Agronom 2017 för hennes envetna kamp att stärka och synliggöra det svenska mathantverket vilket bidrar till en hållbar och levande landsbygd.”

– Jag känner mig överraskad och hedrad. Det är alltid roligt att bli uppskattad, säger Bodil Cornell.

Bodil är initiativtagaren till Eldrimner - nationellt resurscentrum för mathantverk. Allt började 1995 med ett litet lokalt projekt i Jämtland. Med tiden blev Eldrimner ett nationellt resurscentrum för mathantverk som arbetar rikstäckande med att hjälpa företagare genom kurser, rådgivning, seminarier, studieresor och utvecklingsarbete.

 

 

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB