Eldrimner till kulturspannmålskonferens

Magnus Lanner, en av Eldrimners branschansvariga för Bageri, besöker det nordiska kornseminariet 2017 på Grönt Centrum i Roma, Gotland.

Eldrimner till nordiskt kornseminarium 11-13 juli

Magnus Lanner, en av Eldrimners branschansvariga för Bageri, besöker det nordiska kornseminariet 2017 på Grönt Centrum i Roma, Gotland.

Årets konferens, 11–13 juli, ger deltagarna möjlighet att uppleva kulturspannmålens vagga i Ardre och se demonstrationsodlingar av många varierande sorter insamlade på Gotland sedan början av 1960-talet.

Seminarieprogrammet består av föredrag, goda exempel, utställningar, fältvandringar, studiebesök och naturligtvis erbjuds mat och dryck av kulturspannmål.

Kulturspannmålskonferensen vänder sig till det nordiska nätverket av odlare, mjölnare, bagare och andra förädlare med intresse av kultursorter.

Årets ämnen är bland annat frågor som berör växtförädling, bakning, bryggning, utsädeskvalitet och hälsoaspekter.

För mer information om konferensen och intresseanmälan kontakta Riina Noodapera Gutekorn ek. förening riina.noodapera@hush.se eller Sten Rosvall Gutekorn ek. förening sten.rosvall@telia.com

https://gutekorn.wordpress.com/kulturspannmalskonferens-pa-gotland-11-13-juli-2017/

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB