Integritetspolicy

Appen Mathantverk hjälper dig att hitta till Sveriges mathantverk. Den är gratis att ladda ner och visar vägen till cirka 1 600 mathantverkare över hela landet. Hitta till Sveriges mathantverk – till underbara smakupplevelser av lufttorkade skinkor, blåmögelostar, och nygräddat surdegsbröd.

Integritetspolicy för appen Mathantverk

När du laddar ner, installerar och kör appen Mathantverk kan den begära tillgång till ett antal av funktionerna i din telefon. Dessa används i sin tur av appen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Här följer mer information om hur och varför funktionerna används:

Tillgång till telefon

Genom appen kan du ringa direkt till producenter och den funktion som möjliggör detta behöver därför åtkomst till telefonen samt i vissa fall även kontakter.

Läs- och skrivrättigheter

Appens integrerade delningsfunktion kan i vissa fall behöva läsa från och/eller skriva till enhetens eget lagringsutrymme, beroende på vilken delningstyp som väljs.

Lokalisering

Appen ger dig information om närliggande mathantverkare och behöver därför veta din position, vilket förutsätter att platstjänster är aktiverade och att appen har tillåtelse att använda dem. Om så inte är fallet fungerar appen ändå, men då utan avståndsberäkning eller markering av nuvarande position. Du kan även stänga av användandet av platstjänster helt och hållet i appens inställningar.

Pushnotiser

Appen kan skicka pushnotiser med nyheter inom mathantverk till dig och behöver vissa tillstånd (varav flera är tillverkarspecifika) för att detta skall fungera. Vill du inte ha dessa notiser kan du stänga av funktionen i appens inställningar.


Informationen och tillstånden används inte för några andra syften än dem som faller inom ramarna för appens funktion enligt ovan och lagras inte av Eldrimner.

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB