Nytt verktyg för näringsvärdesberäkning av ost

Hösten 2016 trädde krav på näringsvärden för livsmedel i kraft. Med detta uppkom en problematik för hantverksmejerister att analysera sina produkter, det skulle både vara kostsamt och ta tid. Nu finns ett verktyg för näringsvärdesberäkning för ostar att tillgå.

Hösten 2016 trädde krav på näringsvärden för livsmedel i kraft, genom förordningen 1169/2011 om livsmedelsinformation. Med detta uppkom en problematik för hantverksmejerister att analysera sina produkter, det skulle både vara kostsamt och ta tid. 

Nu finns ett verktyg för näringsvärdesberäkning för ostar att tillgå och för detta har vi Annika Björkman och Malin Nilsson att tacka. De har genom sitt examensarbete i livsmedelsteknik på Lunds Universitet arbetat fram en användarvänlig modell för beräkning av näringsvärden för ost.

Verktyget tillsammans med examensarbetet finns här och i högerspalten på Eldrimners mejerisida .

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB