Nytillkommet spannmålsseminarium på Særimner

Nordiska museéts agronom, forskare Matti Wiking Leino, och författare till boken Spannmål: svenska lantsorter som kom ut i somras kommer till Særimner.

I det nyinsatta seminariet på Særimner Spannmål – svenska lantsorter föreläser Matti Wiking Leino, som är agronom och verksam som forskare om kulturväxternas historia vid Nordiska Museet. Han utkom i somras med boken Spannmål: svenska lantsorter.

Spannmål har i tusentals år utgjort basen i jordbruket och livsmedelsförsörjningen. De senaste hundra åren har dock sädesslagen förändrats kraftigt i och med den moderna växtförädlingen. Hur skiljer sig moderna sädesslag från äldre lantsorter och finns det värdefulla egenskaper som gått förlorade? Har lantsorterna en ny framtid?

Matti ger exempel på olika lantsorter med potential för jordbruket och i gastronomin och reder ut begrepp som lantsort, bevarandesort och kultursort.

Vill du höra Matti redan nu kan du lyssna på honom i ett avsnitt av vetenskapspodden Radiosience från augusti 2016: radioscience.se/2016/08/

Anmälan till Særimner gör du senast den 22 september.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB