Sökfunktion

Sökfunktion

Längst upp på skärmen eller i sökfiltret finns ett textfält där du kan söka med vilket ord du vill, ett fritextsökfält. Sökning i det fältet kan kombineras med ett eller flera filter ur listan.
Genom att peka på förstoringsglaset kommer du in i Sökfilter. Markera den eller de filter du vill söka på. Aktivt filter kommer omges av en streckad kvadrat samt vara gråmarkerat då sökning gjorts. Du kan lägga till fler filter, alternativt ta bort genom att peka på filtret.
För att återställa sökfiltret pekar du på symbolen direkt till höger om texten Sökfilter.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB