Branschriktlinjer för charktillverkning klara

Finns att ladda ner eller beställa från oss på Eldrimner.

Branschriktlinjerna för hantverksmässig charktillverkning beskriver vad god hygien och lagkrav innebär i verksamheter med hantverksmässig framställning av charkprodukter. Riktlinjerna är utarbetade av Eldrimner. Arbetet har skett i samråd med Livsmedelsverket, producenter och producentorganisationer.

Riktlinjerna omfattar förutom hygienisk praxis en vägledning i HACCP-arbete, det vill säga arbetsgång för att ta fram faroanalys och kritiska styrpunkter för respektive produktgrupp.

Branschriktlinjerna består av tre delar: guidestart, grundförutsättningar och arbetsblad. Författaren Per Nilsson och redaktören Tobias Karlsson kommer att presentera riklinjerna på branchträffen för gårdsslakt och chark på Særimner 2017.

Riktlinjerna går att ladda ner från Eldrimners hemsida. och går även att köpa från Eldrimner. Mejla lisa@eldrimner.com om du är intresserad eller fyll i vårt beställningsformulär.

 


 

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB