Fävikenkocken Magnus Nilsson ny ambassadör

Årets nya Eldrimnerambassadörer är Slow food-rörelsens grundare Carlo Petrini och Fävikenkocken Magnus Nilsson.

Under mathantverksforumet Særimner i Åre den 24 - 26 oktober 2017 och årets SM i Mathantverk utsågs Fävikenkocken Magnus Nilsson till ny ambassadör för Eldrimner. Han fick sitt ambassadörsförkläde av Eldrimners verksamhetschef Bodil Cornell.

Årets andra nya Eldrimnerambassadör som utsågs på invigningsdagen är Slow food-rörelsens grundare Carlo Petrini.

Två nya ambassadörer utses vartannat år och de gör ett viktigt arbete med att sprida Eldrimners budskap. 

Här kan du läsa ett referat från Magnus Nilssons seminarium på Særimner.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB