Låt oss lyfta mejeriernas kvinnor!

Efter en idé från Stortbritannien uppmanar Eldrimner till att skriva de kvinnliga mejeristernas historia.

Neal´s Yard Dairy i Storbritannien har startat en kampanj för att lyfta fram och hylla kvinnliga osttillverkare.

Kvinnor har både i historisk och modern tid arbetat i mejerier och betytt enormt mycket för de ostar vi har idag. Initiativtagarna till det här projektet upptäckte dock något underligt; endast ca 15% av sökningar om mejeri och ost på internet resulterade i kopplingar till kvinnor – ca 85% av de omnämnda personerna var alltså män. Detta speglar inte alls verkligheten och därför vill de göra något åt saken, som här:  https://www.nealsyarddairy.co.uk/category/women-in-cheese/  De kommer även att publicera artiklar på Wikipedia. 

Vi på Eldrimner vill nu bidra till att samma sak görs i Sverige. Skriv om dig själv, eller någon som inspirerat dig. Det vara en nutida eller en historisk kvinna. (Ett exempel är Ulrika Eleonora Lindström som skapade Västerbottensosten.) Mejla sofia@eldrimner.com så publicerar vi på eldrimner.com. (Vi kan också hjälpa till med publicering på Wikipedia om du vill det.)

(Bilden här ovan kommer från Hushållningssällskapet, Jämtland och den visar mejerister från Medstugans mejeri.)

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB