Regeländring kan ge företag i norr transportbidrag

EU-kommissionen ändrar förordning.

En regelförändring i EU-kommissionens förordning innebär att företag i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland som vidareförädlar livsmedel och jordbruksprodukter nu kan söka transportbidrag. Transportbidrag är ett regionalt företagsstöd som riktar sig till tillverkningsindustrin i de fyra nordligaste länen i Sverige. Syftet är att kompensera för en del av transportkostnaden för varor som vidareförädlats i stödområdet.

Ansökan för transporter utförda under andra halvåret 2017 ska lämnas in senast den 31 mars 2018.

 Grundkrav för transportbidrag:

-Transporten måste överskrida 401 km

-Varan måste ha genomgått betydande bearbetning vid ert arbetsställe i stödområdet

-Fraktfaktura ska vara ställd till sökande företag och komma från transportör eller speditör

-Transportkostnaderna måste vara vikt- och avståndsberoende, vilket innebär att transporttjänster med enhetstaxa inte är bidragsberättade. Exempelvis kan ni inte få transportbidrag för paketförsändelser som har samma pris inom hela Sverige.

-Transporten ska ske på järnväg, i yrkesmässig trafik på väg eller till sjöss

-Livsmedelsnäringen kan endast beviljas för utgående transporter. Intransporter av råvaror och halvfabrikat är inte bidragsberättigat.

För kontaktuppgifter och mer information: www.tillvaxtverket.se/transportbidrag

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB