Små slakterier negligeras av Livsmedelsverket

En del av kritiken i Eldrimners remissvar till Livsmedelsverket.

Små slakterier negligeras i Livsmedelsverkets förslag om slaktplanering. Det är en del av den hårda kritiken i Eldrimners remissvar till Livsmedelsverket med anledning av att kontrollen vid slakt ska planeras bättre.

Alla djur som slaktas ska kontrolleras av Livsmedelsverkets veterinärer och kontrollavgifterna är i dagsläget nedsatta genom särskilt statligt stöd. Men det handlar inte bara om pengar.

Livsmedelsverkets förslag till ny föreskrift om planering av slakt skulle innebära krav på framförhållning av slaktanmälan som inte skulle fungera för små slakterier, i vissa fall rentav praktiskt omöjlig. Planering, framförhållning och effektivisering av köttkontrollen behövs, men reglerna som Livsmedelsverket nu föreslår får skarp kritik från de små slakterier tyckt till. Livsmedelsverkets syftet är att göra kontrollen effektivare och att de nya reglerna ska bidra till likvärdig behandling, transparens och förutsägbarhet för företagen.

Företagen tycker däremot att Livsmedelsverket borde utgå från hur det fungerar på slakterier där både slakteriet och den officiella veterinären är nöjda och bygga systemet vidare på det. Fastställda slaktdagar och möjlighet att justera vid behov, en ömsesidig flexibilitet som gynnar båda sidor. Förslaget med skarpa tidsgränser och höjda avgifter vid sena ändringar upplevs snarare som en kollektiv bestraffning utifrån att några slakterier tydligen utnyttjat systemet genom att överbokar slaktbesiktning och tänjt på tidsgränser. Det är inte vad vi vill ha, utan en förutsägbar och tydlig köttkontroll vars utgångspunkt är att den ska fungera bra i praktiken.  

Tobias Karlsson
tobias@eldrimner.com

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB