Otydlighet om ekologisk märkning ger böter

Småföretagare bötfälls på grund av otydliga regler om ekologisk märkning

Företaget Krulliga hästen, som säljer kryddor till främst privatpersoner, men även till en del mathantverkare och dessutom har bin och hästar har dömts till 50 000 kronor i sanktionsavgift för formaliafel av Livsmedelsverket.

Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten, men företaget fick i början av juni avslag på sin ansökan. Det företaget gjort är att de överträtt en EU-förordning om ekologisk märkning av kryddor, där de upplever informationen om förordningen som mycket knapphändig och ofullständig från Livsmedelsverkets sida.

Det som konkret inträffat är att våren 2016, i samband med en lagändring, började företaget märka sina kryddor som ekologiska, men efter någon månad slutade de med det, eftersom kommunens livsmedelsinspektör på sin årliga kontroll, inte var säker på att det var korrekt, eftersom företaget inte stod under kontroll av ett kontrollorgan, alltså var certifierat som ekologiskt.

Närmare ett år senare kontaktades kommunen av Livsmedelsverket med en fråga om varför Krulliga hästen inte anmälts för brott mot en EU-förordning, vilket kommunen är skyldiga att göra.
- Där helt ok att sälja flertalet av våra kryddor i lösvikt över disk, men felet vi gjorde var att vi även tolkade lagen att vi fick packa dem i påse med etikett. Det vi skrev på etiketten var ”endast ekologiska ingredienser”, och det har vi, säger Calle Sand på Krulliga hästen.

Eftersom Krulliga hästen, som många företag på landsbygden, inte enbart har kryddförsäljningen i sitt bolag, utan även hästarna och bina kommer sanktionsavgiften upp till maxbeloppet.

Krulliga hästen kommer nu att begära prövningsrätt hos Hovrätten. De kommer dessutom att JO-anmäla Livsmedelsverket för bristande informationsplikt, om de inte förbättrar sin information.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB