Frågor, svar och motiveringar

November 2023

Eldrimner påbörjar en utfasning av certifieringen, läs mer här

 

Det blir lätt många frågor om Eldrimner Certifierat Mathantverk. Här är de vanligaste frågorna och svaren, men också några motiveringar till de kriterier som gäller. Du är dock alltid varmt välkommen att kontakta Eldrimner för dina frågor. Se kontaktuppgifter längst ned på sidan.  

Varför skall jag certifiera mina produkter?

När du certifierar din produkt med Eldrimner certifierat mathantverk visar du konsumenten att den verkligen är ett mathantverk. Dessutom:

 • Bevarar du mathantverkets värde
 • Du förklarar mervärdet och
 • Du upplyser konsumenten

Vad får jag ut av att bli certifierad?

Eldrimner arbetar kontinuerligt för att uppmärksamma de företag som har certifierade produkter. Bland annat får dessa företag inbjudan till att vara med på mässor där Eldrimner och mathantverkare deltar. I Eldrimners kartbok Vägvisaren till Sveriges mathantverk lyfts företag med certifierade produkter fram genom reportage. Dessa reportage finns även i appen Mathantverk och på eldrimner.com. Även i Eldrimners övriga informationsmaterial, som filmer och magasinet Mathantverk, ges de företag som har certifierade produkter stort utrymme.

Vad kostar det att bli certifierad?

Det kostar 1000 kr per år i serviceavgift, oavsett hur många produkter du vill certifiera.

Jag vill visa att mina produkter är certifierade. Hur gör jag då?

 • Det går att beställa etiketter som går att klistra på varje enskild produkt. Logotypen kan också läggas in i din befintliga etikett.
 • Du kan också köpa en emaljskylt som du kan sätta upp i eller utanför butiken
 • Samma företag som har emaljskylten har klisterdekaler i olika storlekar som du kan sätta på bilen, i butiken eller på annat lämpligt ställe
 • Du kan också ge kunderna en liten flyer med vad certifieringen innebär. Kontakta Eldrimner för att få flyers
 • Du kan lägga in logotypen på din hemsida och då länka till information om certifieringen på Eldrimners hemsida (http://www.eldrimner.com/certifiering/33617.eldrimner_certifierat_mathantverk.html)

Jag säljer mina produkter utan förpackning, hur skall jag visa att mina produkter är certifierade då?

Det går bra att ha en certifieringsskylt i butiken, eller ett klistermärke vid varje produktskylt. Det går också bra att ha certifikatet uppsatt på väggen där alla produkterna är specificerade.

Måste etiketten vara röd och svart? Det passar inte färgmässigt med mina etiketter.

Eftersom alla mathantverkare har olika etiketter så fungerar inte standardlogotypen för alla. Eldrimner har därför tagit fram flera olika etiketter med olika färger. För att se alla varianter klicka på länken: http://www.eldrimner.com/certifiering/45287.ladda_ner_market.html

Måste jag skicka in en lista på alla produkter jag har och alla ingrediensförteckningar? Jag har jättemånga produkter och ändrar ständigt.

Många mathantverkare är kreativa och har många produkter. Det är positivt och ger en stor bredd och mångfald. För att kunna certifiera sina produkter måste du dock skicka in en lista på alla produkter och vad de innehåller till Eldrimner. Detta för att ingredienslistan är en kontrollmöjlighet som Eldrimner har för att se att produkterna inte innehåller ingredienser som inte tillåts i certifieringen. Eldrimner litar på producenterna och lämnar det i övrigt upp till producenten att hålla sig inom reglerna.

De flesta producenter har etiketter som de kan skicka in till Eldrimner, eller möjlighet att fotografera av sina produkter. Det går när som helst att skicka in en ändring till Eldrimner för att uppdatera sin lista på produkter.

Är det mycket som skall fyllas i, i anmälningsformuläret? Jag tycker det är jobbigt med alla dokument som skall fyllas i till alla myndigheter och certifieringar.

Det blir lätt många olika dokument till olika myndigheter och kontrollorganisationer. Eldrimner försöker därför göra det så enkelt som möjligt för mathantverkarna och ha en enkel administration och anmälningsförfarande. Några uppgifter och blanketter kommer vi dock inte ifrån för att säkerställa att det är mathantverksprodukter som blir certifierade.  

Jag har närmare till råvaror i Danmark/Norge. Kan jag inte använda dem istället?

Det är inte tillåtet att importera en råvara från ett grannland och fortfarande certifiera den. Eldrimners uppdrag är att jobba med landsbygdsutveckling i Sverige och därigenom arbeta för de svenska producenterna. Detta går således utanför Eldrimners uppdrag. 

Undantag finns för Nordisk fiskråvara, som får användas fram till och med 2024.

Hur kan mjöl, styckdetaljer och filead fisk räknas som mathantverk?

Att föda upp djur, slakta och stycka dem är ett hantverk som kräver kunskap.  Lika är det inom andra branscher. Kunskapen krävs för att få till en hantverksråvara. Det gör att det nu går att certifiera både mjöl, styckningsdetaljer eller filead fisk.

För att kunna certifiera styckningsdetaljer krävs det att producenten har egna djur, slaktar och styckar dem själva. Om slakten sker på ett mindre slakteri (som hanterar mindre än 200 ton) så kan produkten bli certifierad om övriga villkor är uppfyllda.

För fisk så gäller att en filéad fisk kan bli certifierad om hanteringen sker för hand och om fisken kommer från egen odling eller eget fiske.

För mejeri är det går det dock inte att certifiera mjölk i dagsläget. Detta för att branschrådet har bedömt att det är för låg förädlingsgrad i mjölk. 

Ett hantverksmjöl definieras genom att:

 • Att kunna mala efter kundens önskemål, till exempel grovmalet och finmalet.

 • Att det finns en tydlig koppling mellan odlare, mjölnare och bagare med transparens i alla led.

 • Att kunna kompensera variationer i råvara och mjöl med hantverkskunnande, till exempel genom att blanda olika partier och sedan kommunicera resterande variationer direkt till kund istället för att ytterligare kompensera variationerna med tillsatser.

Mina kryddor kommer från andra länder. Är det ok?

Det finns inget krav att kryddor skall vara från Sverige. Det skall dock vara naturliga ingredienser och inga aromer eller konstgjorda smaker. Kryddorna får inte ha några tillsatser.

Gränsen mellan smaksättning eller ingrediens går vid 10 %, vilket gör att om du exempelvis gör ett frukt-, och nötbröd klarar du dig sannolikt inom gränsen.

Inom charkuteri används ibland ost, och gå räknas det som en ingrediens och den skall då vara svensk och hantverksmässigt tillverkad.

Vad är en tillsats och vad är processhjälpmedel? Hur kan jag veta vad som Eldrimner godkänner?

Eldrimners grundläggande policy är att livsmedelstillsatser eller processhjälpmedel inte ska användas i mathantverk. Med tillsatser avser Eldrimner ämnen som tilldelats E-nummer och finns i livsmedelsverkets E-nummerlista. Det finns några undantag för tillsatser under respektive bransch. Vilka undantag det är kan du se här:  http://www.eldrimner.com/certifiering/32581.kriterier.html

Det finns också en lista på samtliga undantag för tillsatser: http://www.eldrimner.com/certifiering/32583.godkanda_tillsatser.html

Processhjälpmedel är ingredienser, enzymer eller tillsatser som skall underlätta processen, men som inte skall finnas kvar i slutprodukten. Det är inte ett krav att sätta upp dessa ämnen på innehållsförteckningen enligt svensk lagstiftning. Eldrimner har därför ingen möjlighet att kontrollera om produkterna innehåller dem i dagsläget. Eldrimner har därför valt att inte begränsa användandet av processhjälpmedel. Eldrimner har en strävan för att undvika alla tillsatser och processhjälpmedel.

Kan jag använda nitrit i mina charkprodukter?

Eldrimner strävar efter att minska tillsatserna och huvudregeln är att tillsatser ska undvikas. I dagsläget finns undantag för nitrit och askorbinssyra. Maximalt rekommenderad tillsatt mängd, räknad som ren natriumnitrit, är 80 mg/kg råvara totalt. Det får maximalt finnas kvar 50 mg/kg i den färdiga produkten.  De produkter där nitrit tillåts är: lufttorkad korv, värmebehandlat kött och värmebehandlad korv. Askorbinssyra är endast tillåtet om man samtidigt använder nitrit. Anledningen till att askorbinssyra tillåts är att Livsmedelsverket anser att askorbinsyra/askorbat i kombination med nitrit minskar mängden nitrosaminer. Det gör att exempelvis COOP har som krav på sina leverantörer att askorbinsyra måste tillsättas i produkter med nitrit. Eldrimner har därför anpassat reglerna så att askorbinsyra är tillåtet. 

UTRÄKNING AV MÄNGDEN NITRITSALT

I produkter där saltet tillsätts direkt i en smet får man 80 mg/kg genom att tillsätta, 16 g nitritsalt (à 0,5 %) per kg smet (per kg övriga råvaror totalt). Resterande salt för att nå upp till receptets saltmängd tillsätts som vanlig salt, till exempel havssalt.

Vid lakesaltning och torrsaltning är det svårare att fastställa riktvärden för tillsatt mängd, men så länge man håller sig till max 16 g tillsatt nitritsalt/kg råvara och resten som vanligt salt, får man anses klara gränserna även här.

Hur kan ni veta att mathantverkare verkligen är mathantverkare? Sker det någon kontroll?

Eldrimner Certifierat Mathantverk är en deltagardriven kontroll, vilket innebär att det inte är någon tredje part som certifierar produkterna. Det är företagen själva genom Eldrimners branschråd som avgör om en produkt är mathantverk eller ej.

Branschråden består av aktiva mathantverkare från hela landet och fungerar som ett rådgivande organ för Eldrimner. När en anmälan kommer in till Eldrimner så utreds den av Eldrimners personal, men också av branschråden. Information samlas in och ett beslut tas om produkterna uppfyller kriterierna.

 

Fler frågor?
Kontakta Aleksandra Ahlgren, aleksandra@eldrimner.com

 

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB