Nu finns branschriktlinjerna för nerladdning

De uppdaterade riktlinjerna för hantverksmejerister går nu både att ladda ner och beställa från Eldrimner.

Branschriktlinjerna för hantverksmejerier från 2009 är nu uppdaterade och slutbedömda av Livsmedelsverket. De utgör en god grund för det egna HACCP­ arbetet.

Förutom uppdateringar innehåller de nya riktlinjerna även nya avsnitt och helt omarbetade delar:

  • kapitel om Provtagning med rekommenderade antal analyser.
  • kapitel om Mjölkråvaran särskilt anpassad till dem som köper in ystmjölk.
  • arbetsblad, eller som de nu benämns, arbetsscheman för olika produkter finns samlade i ett häfte och är omarbetade enligt modellen i Fäbodriktlinjerna med riskbedömning och kritiska styrpunkter vilket gör att de kan användas som en HACCP-plan.
  • märkningsregler och undantag utifrån den nya lnformationsförordningen.

Under SM i Mathantverk i Malmö presenterar Ida Olofsson och Birgitta Sundin riktlinjerna

Riktlinjerna finns att ladda ner och går också att köpa via Eldrimner.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB