Nytt fiskeprojekt i Östersjön

Lönsamheten ska stärkas för småskaliga fiskare

Smaka på Skåne startar nu tillsammans med Marint centrum i Simrishamn ett projekt för att utveckla fiskenäringen i södra Östersjön.

Utgångspunkterna för projektet är den låga prissättningen och lönsamheten i Östersjöfisket, den svaga efterfrågan på Östersjöfisk på den storskaliga marknaden, de generaliserande dragen i konsumentrådgivningen rörande miljögifter i fisk, en delvis föråldrad marknadsstruktur och den generellt låga kunskapen om fisk och fiske i samhället. Dessa faktorer har lett till att allt färre fiskar yrkesmässigt och att historiskt viktiga fiskelägen sakta försvinner samtidigt som det blir svårare för konsumenter att få tag på färsk lokalt fångad fisk.
– Det ska bli spännande att tillsammans med experterna på Marint centrum i Simrishamn få fördjupa oss i fiskets utmaningar och villkor. Tillsammans ska vi utveckla fisket och marknaden, där vi från Smaka på Skåne och Livsmedelsakademin har våra kunskaper. För färsk fisk är godast, säger Jannie Vestergaard, som är verksamhetsledare på Smaka på Skåne.
Livsmedelsakademin är genom Smaka på Skåne och Marint centrum i Simrishamn initiativtagare till projektet som kommer pågå under 2018–2020.

Aktiviteterna i projektet syftar till att stärka den lokala fiskenäringen i sydöstra Skåne genom att bland annat utveckla samarbeten mellan yrkesfiskare och handlare och därmed öka efterfrågan på den lokalt fångade fisken. 

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB