SLU studerade autoklaverat mathantverk

Lågt intresse och status kan vara möjlighet.

Under hösten har en grupp agronomstudenter från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, genomfört ett projektarbete om autoklaverat mathantverk. Under projektet gjordes intervjuer med forskare, mathantverkare och butiker.

Undersökningen kom bland annat fram till att det låga intresset och statusen för konserver i Sverige både kan ses som en utmaning och en möjlighet.  Stora kravs ställs på mathantverkaren att kunna marknadsföra produkten så att mervärdena blir synliga för konsumenten, något som kan ske genom att bland annat jobba med en väl utvecklad design.

Rapporten lyfter även fram fördelar med den långa hållbarheten och att produkten inte behöver försvaras i kylskåp och att den kan säljas på platser där man normalt inte saluför livsmedel,  som exempelvis på muséer. 
– Det här är en viktig del i en mer resurssmart livsmedelskedja, genom att det går att ta tillvara mer svårutnyttjade råvaror och förlänga hållbarheten, säger studenten Fanny Anderholm, som är en av dem som varit delaktig i projektet.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB