Nu finns riktlinjer för brödsäd

Vägledning för att hantera och kontrollera spannmål så att god livsmedelssäkerhet med avseende på mögelsvampar och deras mykotoxiner uppnås.

Eldrimner har tillsammans med Caroline Lindö från Källunda Gård tagit fram riktlinjer för kvalitetssäkring vid spannmålshandel mellan odlare och bagare.

Syftet med riktlinjerna är att ge kunskap och vägledning till odlare och bagare om hur spannmål kan hanteras och kontrolleras så att god livsmedelssäkerhet med avseende på mögelsvampar och deras mykotoxiner uppnås.

Riktlinjerna finns att ladda ner här. (PDF)

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB