Beställ Eldrimners mejerihandbok

Eldrimner har under 2019 gett ut den första svenska handboken för hantverksmejerister. Beställ ditt eget exemplar.

Den första handboken för hantverksmejerister på svenska

Boken bidrar med kunskap och stöd till befintliga och blivande hantverksmejerister i deras praktiska arbete. Boken är skriven av ystningsrådgivaren Michel Lepage och Birgitta Sundin som jobbar som branschansvarig för mejeri på Eldrimner. Mejeriboken kommer att användas som kurslitteratur vid Eldrimners utbildningar och ingår i vår serie handböcker där vi tidigare gett ut BakverkstanFörädling av bär, frukt och grönsaker och Kemi & Biologi för mathantverkare.

Mer info och beställning här

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB