Möjlighet att få hjälp att öka försäljningen

Hushållningssällskapet erbjuder subventionerad rådgivning.

Jordbruksverket har upphandlat rådgivningstjänster av Hushållningssällskapet, som ska hjälpa livsmedelsproducenter att öka försäljningen på lokala marknader, antingen direkt till konsument eller genom en så kort livsmedelskedja som möjligt. En kort livsmedelskedja innebär att det högst finns en mellanhand mellan producent och konsument.

Den upphandlade rådgivningstjänsten ska öka förståelsen för hur företag kan ta till vara och utveckla sin lokala marknad. I förlängningen ska den leda till att öka antalet arbetstillfällen på landsbygden och sprida en positiv bild av mat som är producerad i närområdet. Det skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande. Rådgivningen ska anpassas efter de enskilda företagens behov och sammanlagt har Jordbruksverket avsatt 6,5 miljoner kronor för rådgivningen.

Rådgivningen vänder sig till livsmedelsproducenter och livsmedelsförädlare och deras verksamheter. Rådgivaren kommer att analysera nuläget i verksamheten och identifiera åtgärder som utvecklar den. Företagaren som nyttjar den nya tjänsten betalar 30 procent av rådgivningskostnaden och landsbygdsprogrammet står för resterande 70 procent.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB