Eldrimner deltog på första yrkesfiskekonferensen

Landsbygdsnätverket, Jordbruksverket och Länsstyrelsen i Värmland arrangerade.

På temat värdeskapande och innovation anordnade Landsbygdsnätverket tillsammans med jordbruksverket och länsstyrelsen i Värmland den första nationella yrkesfiskarkonferensen i Karlstad 31 januari och 1 februari. 

Konferensen samlade drygt 80 deltagare, däribland yrkesfiskare, producentorganisationer, mathantverkare, forskare och tjänstemän. Från Eldrimner deltog Aksel Ydrén som en av talarna och berättade under sin föreläsning om fiskförädlingens möjligheter genom att lyfta goda exempel på företagande från norr till söder. Deltagarna fick även höra Nisse Ekwall beskriva den resa som gjorts på Tiraholms Fisk i Bolmen, där verksamheten växt från torgförsäljning i början av 80-talet till hotell- och konferensverksamhet 2019. 

Landsbygdsnätverket, som var en av arrangörerna, inriktar sig bland annat mot fiske och vattenbruk där syftet är att underlätta det statliga havs- och fiskeriprogrammets genomförande genom lärande, samarbete och dialog mellan organisationer och myndigheter som är aktiva på nationellt plan inom fisket och vattenbruket.
– Vår tanke var att föra samman olika aktörer inom yrkesfiskenäringen med myndigheter, forskning och intresseorganisationer för att diskutera aktuella utmaningar och hur vi tillsammans kan arbeta för att stärka och utveckla näringen. Det gäller hur vi på ett hållbart sätt skapar ökad lönsamhet och resurseffektivitet inom yrkesfiskenäringen säger Magnus Nordgren, samordnare för fiske och vattenbruk på Landsbygdsnätverket.

Under konferensen lyftes även ­flera innovativa exempel på selektiva och sälsäkra fiskeredskap. Från Blekinge deltog även yrkesfiskaren Glenn Fridh som utvecklat det digitala försäljningsverktyget FiskOnline. Det är ett system som på enkelt sätt kan möjliggöra för konsumenter att köpa sin fisk utan mellanhänder direkt av sin lokale yrkesfiskare.

Konferensen lyfte även behovet av gemensamma mötesplatser för yrkesfisket och dess aktörer för att diskutera de många utmaningar som branschen brottas med, vilket landsbygdsnätverket arbetar för att lösa. 
– Nu tar ett arbete vid med att tillsammans med Jordbruksverket och andra aktörer diskutera de frågor som lyftes under de båda dagarna. Vi vill identifiera utmaningar och kunskapsluckor som vi kan arbeta vidare med. Vår tanke är också att kunna bjuda in till en yrkesfiskekonferens även 2020, då gärna i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten, säger Magnus Nordgren från Landsbygdsnätverket. 

(Foto: Jeanette Dahlström.)

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB