Eldrimner utvecklar arbetet med fäbodproduktion

Kurser, nätverksträffar och studieresa planeras nu.

Eldrimner har fått stöd på drygt 440 000 kronor beviljat från Jordbruksverket för att arbeta med utveckling av traditionell fäbodproduktion.

Syftet med projektet är att bidra med inspiration och kunskap inom förädling av mjölk till traditionella och nyskapande fäbodprodukter. Genom att fäbodens produkter produceras i större kvantiteter, med högre kvalitet och större spridning ska det leda till ökad lönsamhet för fäbodbrukare och bidrar till en gynnsam utveckling av både fäbodnäringen och svensk landsbygd.

Inom ramen för projektet kommer det att genomföras kurser, nätverksträffar och en studieresa till Alpregionen.

Projektledaren Birgitta Sundin, som jobbar som branschansvarig för mejeri på Eldrimner gläds över beslutet.
- Nu planerar jag för ett uppstartsmöte innan sommaren med en mindre grupp mjölkförädlande fäbodbrukare för att börja planeringen av projektet, inköp av större koppargryta för lån till sommarens produktion och planering av en fäbodresa till Schweiz och södra Tyskland i september.

Slutdatum för projektet är den 30 november 2020.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB