Bageribranschen kartlagd utifrån klimatet

Livsmedelsverket undersökte bageribranschen i pilotprojekt.

Ett mer extremt klimat med bland annat torka, kraftiga regn och fler värmeböljor innebär utmaningar för livsmedelssektorn. I ett pilotprojekt under 2018 arbetade Livsmedelsverket med bageribranschen. Syftet med projektet var att utforska tänkbara konsekvenser av klimatförändringarna för branschen samt hitta vägar för anpassning och identifiera vilket stöd som behövs från myndigheten.

Livsmedelsverket konstaterar att klimatförändringarna medför både möjligheter och utmaningar för bageribranschen. En ökande temperatur kan leda till längre odlingssäsong och fler eller större skördar och odling av nya grödor, samtidigt som ett extremare väder kan leda till ökad variation i skördarna, beroende på torka, skyfall och översvämningar.

Kvaliteten på råvarorna kan också förändras genom att till exempel giftiga svampangrepp oftare kan drabba spannmål. Näringsinnehåll och proteininnehåll kan också komma att påverkas vilket påverkar bakningsegenskaperna.

Mer information och förslag på hur ditt företag kan jobba vidare med klimatanpassning hittar du på livsmedelsverket.se.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB