Dryckesbranschen ökar snabbt

Under 2018 ökade branschen med nästan tre nya producenter i veckan, enligt Dryckesbranschrapporten.

Antalet dryckesproducenter i Sverige fortsätter att öka i snabb takt. Under 2018 ökade branschen med 25 procent eller med nästan tre nya producenter i veckan. Vid årsskiftet fanns närmare 700 företag i Sverige som tillverkar öl, vin eller andra alkoholhaltiga drycker. Det framgår av Dryckesbranschrapporten för 2019, som är gjord på uppdrag av svenska dryckesproducenter, Livsmedelsföretagen och LRF.

I Dryckesbranschrapporten har samtliga producenter av alkoholhaltiga drycker i Sverige kartlagts. I årets rapport ingår även för första gången även företag som framställer läsk, mineralvatten, juicer och liknande. Sammantaget handlar det om 109 företag. Med dessa inräknade består den svenska dryckesbranschen i dag av 806 producenter, skriver livsmedelsnyheter.se.

- Förra året beskrev medierna dryckesbranschen som en bubblande bransch, men nu är jag beredd att kalla den kokande. Det finns en entreprenörslusta som flera andra branscher kan och bör inspireras av, säger Carl Eckerdal, chefekonom på Livsmedelsföretagen till sajten.

Även när det gäller Eldrimners kurser med inriktning på dryck har intresset varit mycket stort.
- Vår vin- och ciderkurs i april var överfull så fick genast börja planera för en ny till kommande vår. Dessutom försöker vi möta efterfrågan genom ytterligare en ciderkurs med Brännland Cider redan i höst säger Catrin Heikefelt, som arbetar som branschansvarig på Eldrimner.
Vad gäller trenden kring alkoholfria drycker arrangerar Eldrimner också en kurs i kolsyrning av bär-och fruktdrycker hos Kulinarika i Värmland till hösten, och förhoppningsvis kommer det även att erbjudas en ölkurs på Qvänum Mat & Malt framöver.

Enligt Dryckesbranschrapporten 2019 sysselsätter de svenska dryckesproducenterna över 5 000 personer och den snabba ökningen av nya producenter gör dryckesbranschen till ett av de snabbast växande segmenten i svenskt näringsliv. Branschen omfattar även en rad större företag, men rapporten visar att mer glesbefolkade län, som Västernorrland, Jämtland och Gotland, har en betydligt högre andel dryckesproducenter än storstadslänen. Det här innebär också att mindre orter som exempelvis Åhus eller Mackmyra och hela regioner som Skåne, omskrivs allt oftare i guideböcker och internationell press, mycket tack vare att dryckesproducenterna lägger allt större resurser på att skapa populära besöksmål för turister.
- Dryckesbranschen är en av de mest spännande utvecklingsbranscherna på landsbygden. LRF:s nya branschavdelning Lokal Mat&Drycks mål är att förbättra förutsättningarna för lokal företagsutveckling och att gårdsförsäljning på sikt ska tillåtas. Turister söker inte bara vacker natur och historiska platser, de är också ute efter mat- och dryckesupplevelser, och här skapar dryckesbranschen ett sammanhang och en historia kring sina produkter, säger Anders Källström, VD i LRF, till livsmedelsnyheter.se.

 

Öl är den största kategorin bland dryckesföretagen och Sverige har nu 526 bryggerier, vilket är lika många som för 100 år sedan, före den stora bryggeridöden. Cider, mjöd, fruktviner och glögg är en ökande kategori som idag omfattar över 70 tillverkande företag. Idag finns ett fyrtiotal kommersiellt etablerade svenska vinproducenter, som både odlar sina druvor och framställer vinet. De befinner sig nästan uteslutande i de södra delarna av Sverige och hälften ligger i Skåne, men det finns totalt 200 vinodlingar i landet med potential att utveckla kommersiella näringsverksamhet i Sverige. Näst efter öl, är läsk, mineralvatten och annat vatten på flaska den största kategorin med 154 registrerade företag. Kategorin har vuxit explosionsartat sedan 1990-talet och rider på den fortsatta hälsotrenden och det ökade intresset för alkoholfria alternativ.

Här finns DRYCKESBRANSCHRAPPORTEN 2019 i sin helhet.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB