Hållbart yrkesfiske diskuterades

Välbesökt konferens i Ljusne.

Många tog chansen att mötas, lära och diskutera hållbart och lönsamt kustnära yrkesfiske i Södra Bottenhavet när Leader arrangerade en heldagskonferens den 12 mars på Trollharens fisk i Ljusne tillsammans med Länsstyrelsen och Landsbygdsnätverket.

Nära 70 personer deltog och mer än hälften var yrkesfiskare. Övriga deltagare kom från olika branschorganisationer, Leader-områden, myndigheter, mathantverksaktörer och media. Ambitionen var att samla intresserade aktörer med koppling till det kustnära yrkesfisket för att skapa nya kontakter som kan leda till nya samarbeten samt att få ny kunskap och nya idéer.

En ambition arrangörerna hade var att samverka med det Leader-finansierade samarbetsprojektet Kustfiskarelyftet som sträcker sig från Tierp i söder till Örnsköldsvik i norr och som nu går igång på allvar. Projektet är enligt projektledaren Ingela Mästerbo tänkt att vara en plattform för det småskaliga yrkesfisket för att driva gemensamma utvecklingsfrågor och arbeta långsiktigt för en nyrekrytering till yrket genom att bland annat erbjuda ungdomar praktikplatser på fiskebåtar.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB