Mathantverkare studerar försäljning i Frankrike

Under Eldrimners studieresa ska mathantverkare få inspiration och kunskap om alternativa försäljningsmetoder där producent och konsument är nära knutna till varandra.

Tolv mathantverkare från olika delar av landet deltar i studieresan för att samla inspiration och möta och djupdyka i olika typer av försäljningsmetoder som alla har det gemensamt att de bygger på en nära koppling mellan producent och konsument. Resan är branschöverskridande.

Under två av dagarna gör vi besök i trakten av Lyon för att de övriga dagarna röra oss i trakten av Grenoble och nordöst upp mot Savojen. Vi besöker såväl butiker där flera producenter gått ihop i kooperativ för att sälja sina produkter som producenter som på olika sätt säljer sina produkter direkt på gården.

Vi kommer också att besöka företag som är nära knutna till sina konsumenter via AMAP som står för Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne. Det är ett system där konsumenter stöder och främjar den lokala livsmedelsproduktionen på landsbygden. AMAP innebär att konsumenter och producenter knyter nära band genom ett prenumerationssystem som förutom försäljning av produkter ibland även omfattar ett utökat åtagande från konsumenten i form av arbetsinsats samt ett delande på de risker och fördelar som kan uppstå under en säsong.

Vi passar också på att få en inblick i GAEC, en bolagsform som bygger på delägarskap mellan flera jordbrukares verksamheter. GAEC-bolag gör det möjligt för delägarna att utföra ett gemensamt arbete med förutsättningar jämförbara med dem som råder i familjeföretag där en del är gemensam försäljning av det som produceras i bolaget.

Vidare kommer vi att besöka och prova olika gårdsrestauranger och restauranger som drivs eller arbetar med lokala producenter. 

Läs programmet här (Pdf.)

Vill du följa med på resan på distans? Följ Eldrimner i sociala medier!

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB