Eldrimner studerade småskalig fiskenäring i Polen

I mars reste Eldrimner med en grupp deltagare till Gdanskområdet i Polen för att studera polsk fiskförädling och småskaligt yrkesfiske.

Slutsatserna efter besöken var att mycket i Polen påminner om situationen i Sverige. Kustfisket har samma problem med storskalig trålning av foderfisk, som anses vara den huvudsakliga orsaken till minskade fiskbestånd. 

I Tidningen Mathantverk nr 2, 2019 kan du läsa mer av Bengt-Åke Nässéns sammanfattning av resan. Den artikeln, och andra artiklar om fiske och fiskföräldling hittar du här: eldrimner.com/branscher.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB